Det sker i sognene og i Aabenraa provsti

Tryk her for at komme til oversigten

Jesus på Slottet

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

4. okt 16:30
19:00
4. okt 16:30 -
19:00

Luthers Nøgle. Rollespil for konfirmander på Brundlund slot i Aabenraa

6. okt  
6. okt

Provstiudvalgsmøde

1. nov 16:30
19:00
1. nov 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

6. dec 16:30
19:00
6. dec 16:30 -
19:00

Referat af provstiudvalgsmøde 6. september 2016

Budget 2017 endeligt vedtaget.

Lån til Hellevad kirke forhøjes. Forhøjelsen skyldes, at der er under restaureringen  er fundet flere uforudsete skader i kirkens konstruktion.

Skole-kirkemedarbejderstillingen opnormeres til at være en 50 % stilling

Læs det her

 


 

 

Budget 2017

Provstiudvalget har på dets møde den 6. september 2016 vedtaget de endelige ligningsbeløb for kirkekasserne i Aabenraa provsti, jvf. skema 2.

 Alle menighedsråd skal indlæse nyt budget i dataarkivet, uanset om der er ændringer eller ej i forhold til tidligere indsendt budget.

·         Senest 1. november indberettes det endelige budget til provstiernes budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen).

·         Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsmøde, hvor det endelige budget er vedtaget.

·         Vigtigt: Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet)

·         De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning i 2017, bedes tilrette anlægsbeløbet i budgettet.

·         De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning til låneudbetaling, skal selv sørge for at indbetale beløbet til stiftet senest 31.12.17. Der udsendes IKKE opkrævning på afdragene.

·         Provstiudvalget godkender herefter budgetterne elektronisk.

 

Sogn

Ligning 2017

Bjolderup-Uge   

2.368.403

Bov   

5.463.660

Burkal      

2.830.666

Bylderup

1.665.571

Egvad

546.181

Ensted

2.185.616

Felsted

1.985.345

Genner

1.760.483

Hellevad

2.893.339

Hjordkær

1.707.475

Holbøl

1.194.926

Kliplev

2.951.564

Løjt

3.056.089

Ravsted

1.156.026

Rise

3.964.585

Tinglev

5.034.968

Varnæs

1.603.833

Øster Løgum

2.299.909

Aabenraa

13.192.432

Kirkekasserne i alt

57.861.071

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag

1.478.181

 

 

Skema 1. Skønnet kirkeskat 2017

Skema 2. Budget 2017 oversigt

Skema 3. Oversigt over PUs forslag til engangstillæg til ligning 2017

Skema 5. Prioriteringsliste over ønskede opgaver i sognene. 

Principper for provstiudvalgets økonomiske politik


 

 

Referat af budgetsamråd 25. august 2016 kl. 19,00 på Folkehjem

Referat af informationsmøde for menighedsråd 17. marts 2016

Materiale fra mødet om Det gode menighedsrådsarbejde på Folkehjem 21. januar 2016

2016 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 02.06.16

 

Se oversigten her

 


 

 

Ny selvhjælpsgruppe: Skilsmisse og Livsmod

Præsterne bag Sorggruppen har startet en ny selvhjælpsgruppe:

Skilsmisse og Livsmod.

Der kan være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som selv har gennemlevet en skilsmisse.

Gruppen mødes hver 3. uge i Høje Kolstrup kirke.

Se mere her


 

 

Provstiet i tal

Provstiudvalget har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil. Den indeholder en mængde interessant information om provstiet og sognene.

Læs provstiprofilen her

Skema 1-7

Skema med nøgletal

 

 

 

På budgetsamrådet d. 26. august 2014 fremlagde Marius Nørgaard forskellige statistiske tal. Se fremlæggelsen her

 


Søg på hjemmesiden