Det sker i sognene og i Aabenraa provsti

Tryk her for at komme til oversigten

Jesus på Slottet

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

6. dec 16:30
19:00
6. dec 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

10. jan 16:30
19:00
10. jan 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

11. jan 08:00
14:00
11. jan 08:00 -
14:00

Stormøde for alle menighedsråd på Folkehjem

26. jan 17:00
20:00
26. jan 17:00 -
20:00

Provstiudvalgsmøde

7. feb 16:30
19:00
7. feb 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

7. mar 16:30
19:00
7. mar 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

4. apr 16:30
19:00
4. apr 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

2. maj 16:30
19:00
2. maj 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

23. maj 08:00
14:00
23. maj 08:00 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

20. jun 16:30
19:00
20. jun 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

8. aug 16:30
19:00
8. aug 16:30 -
19:00

Budgetsamråd

24. aug 19:00
20:00
24. aug 19:00 -
20:00

Provstiudvalgsmøde

5. sep 16:30
19:00
5. sep 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

14. sep 08:00
14:00
14. sep 08:00 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

3. okt 16:30
19:00
3. okt 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

7. nov 16:30
19:00
7. nov 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

12. dec 16:30
19:00
12. dec 16:30 -
19:00

2017 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Sognepræst Katrine Gaub er ansat som barselsvikar i Bylderup og Ravsted fra 1. december 2016

Sognepræst Katrine Gaub fra Føvling, er ansat som barselsvikar i Bylderup og Ravsted fra 1. december 2016 - 31. marts 2017.

Der holdes indsættelsesgudstjeneste i Bylderup kirke søndag d. 27. november 2016 kl. 14,00 og i Ravsted kirke søndag d. 13. december 2016 kl. 17,00.

  


Anette Jensen ansat som barselsvikar i Løjt sogn

Anette Jensen fra Løgumkloster er ansat som barselsvikar i Løjt sogn fra 29. november 2016 - 16. april 2017.

Anette har i det forløbne halve års tid, været ansat som barselsvikar i Bov sogn.

Der holdes indsættelsesgudstjeneste i Løjt Kirke søndag den 27. november 2016 kl. 10.30.

 


Ny vikarierende sognepræst i Rise

På grund af sygdom har sognepræst Frederik Birkler trukket sig fra vikarstillingen i Rise Sogn.

Ny vikarierende sognepræst bliver Bente Bramming, Ribe, som tiltræder vikariatet 1. søndag i advent, d. 27. november 2016.

Bente Bramming kommer fra en stilling som konstitueret sognepræst i Askou og vil efter tiltrædelsen overtage de i vikariatet placerede arbejdsopgaver.


Referat af provstiudvalgsmøde 1. november 2016

Læs det her


 

 

Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Luthers Nøgle 2016 - Rollespil for konfirmander

Rollespillet Luthers Nøgle for provstiets konfirmander, blev afholdt på Brundlund slot d. 6. oktober 2016.

Det var en stor succes - og spillet bliver forhåbentlig gentaget næste år.

Se billederne her

Budget 2017

Provstiudvalget har på dets møde den 6. september 2016 vedtaget de endelige ligningsbeløb for kirkekasserne i Aabenraa provsti, jvf. skema 2.

 Alle menighedsråd skal indlæse nyt budget i dataarkivet, uanset om der er ændringer eller ej i forhold til tidligere indsendt budget.

·         Senest 1. november indberettes det endelige budget til provstiernes budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen).

·         Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsmøde, hvor det endelige budget er vedtaget.

·         Vigtigt: Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet)

·         De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning i 2017, bedes tilrette anlægsbeløbet i budgettet.

·         De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning til låneudbetaling, skal selv sørge for at indbetale beløbet til stiftet senest 31.12.17. Der udsendes IKKE opkrævning på afdragene.

·         Provstiudvalget godkender herefter budgetterne elektronisk.

 

Sogn

Ligning 2017

Bjolderup-Uge   

2.368.403

Bov   

5.463.660

Burkal      

2.830.666

Bylderup

1.665.571

Egvad

546.181

Ensted

2.185.616

Felsted

1.985.345

Genner

1.760.483

Hellevad

2.893.339

Hjordkær

1.707.475

Holbøl

1.194.926

Kliplev

2.951.564

Løjt

3.056.089

Ravsted

1.156.026

Rise

3.964.585

Tinglev

5.034.968

Varnæs

1.603.833

Øster Løgum

2.299.909

Aabenraa

13.192.432

Kirkekasserne i alt

57.861.071

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag

1.478.181

 

 

Skema 1. Skønnet kirkeskat 2017

Skema 2. Budget 2017 oversigt

Skema 3. Oversigt over PUs forslag til engangstillæg til ligning 2017

Skema 5. Prioriteringsliste over ønskede opgaver i sognene. 

Principper for provstiudvalgets økonomiske politik


 

 

Referat af budgetsamråd 25. august 2016 kl. 19,00 på Folkehjem

Referat af informationsmøde for menighedsråd 17. marts 2016

Materiale fra mødet om Det gode menighedsrådsarbejde på Folkehjem 21. januar 2016

Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 02.06.16

 

Se oversigten her

 


 

 

Provstiet i tal

Provstiudvalget har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil. Den indeholder en mængde interessant information om provstiet og sognene.

Læs provstiprofilen her

Skema 1-7

Skema med nøgletal

 

 

 

På budgetsamrådet d. 26. august 2014 fremlagde Marius Nørgaard forskellige statistiske tal. Se fremlæggelsen her

 


Søg på hjemmesiden