Det sker i sognene og i Aabenraa provsti

Tryk her for at komme til oversigten

Jesus på Slottet

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

6. sep 16:30
19:00
6. sep 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

15. sep 09:30
13:00
15. sep 09:30 -
13:00

Provstiudvalgsmøde

4. okt 16:30
19:00
4. okt 16:30 -
19:00

Luthers Nøgle. Rollespil for konfirmander på Brundlund slot i Aabenraa

6. okt  
6. okt

Provstiudvalgsmøde

1. nov 16:30
19:00
1. nov 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

6. dec 16:30
19:00
6. dec 16:30 -
19:00

Referat af provstiudvalgsmøde 9. august 2016

Læs det her


Budgetsamråd 25. august 2016 kl. 19,00 på Folkehjem

Menighedsrådene i Aabenraa provsti indkaldes til budgetsamråd på Folkehjem, Aabenraa torsdag d.25. august 2016 kl. 19,00 – 21,00.

Formanden og kassereren indkaldes, men alle andre fra menighedsrådet, som gerne vil deltage, er velkomne.

 

 

Såfremt der deltager mere end 2 personer fra hvert menighedsråd, bedes man give besked til provstikontoret på e-mail til gb@km.dk senest mandag d. 22. august 2016.

Dagsorden:

1.    Budgetgennemgang

Vedhæftet:

  • Skema 1: Skønnet beregning af kirkeskatteprocenten i 2017 i Aabenraa provsti.
  • Skema 2: En samlet oversigt over budget 2017
  • Skema 3: Oversigt over Provstiudvalgets forslag til engangstillæg til ligning 2017
  • Skema 5: Prioriteringsliste over ønskede opgaver i sognene i Aabenraa provsti

Prioriteringslisten opdateres på budgetsamrådet. 

  • Principper for provstiudvalgets økonomiske politik
  • Forbrug af 5 % midlerne 2015 og 2016

Forbrug af Initiativpuljen 2015 og 2016

2. Fælles regnskabskontor?  Nedsættelse af udvalg

3. Vejledning for økonomiske principper for kirkegårdsdrift

4. Organister /organistvikarer.

Herunder: Vejledende takster, mangel på vikarer, eksempler på samarbejdsaftaler, eventuel oprettelse af fælles vikarliste.

5. Jacob Lysemose:  Om personalenormering.

6.  Skole-kirkemedarbejder Bente Iwang orienterer om sit arbejde og visioner for fremtiden.

7. Eventuelt

 

Det endelige budget for 2017 besluttes på provstiudvalgsmøde d. 6. september 2016.

I løbet af uge 37 udsendes de endelige tal til alle menighedsråd.

Alle menighedsrådene skal derefter elektronisk indsende endeligt budget samt kopi af beslutningsprotokol fra det møde, hvor menighedsrådet har godkendt det endelige budget.

Endeligt budget skal indlæses elektronisk, også selv om der ikke er sket rettelser i forhold til det indsendte foreløbige budget for 2017.

Eventuelle spørgsmål rettes til Jes Iversen på mail: jesji@mail.dk eller på tlf. 23 45 47 80

 

Skema 1. Skønnet kirkeskat 2017

Skema 2. Budget 2017 oversigt

Skema 3. Oversigt over PUs forslag til engangstillæg til ligning 2017

Skema 5. Prioriteringsliste over ønskede opgaver i sognene. 

Principper for provstiudvalgets økonomiske politik


 

 

Referat af informationsmøde for menighedsråd 17. marts 2016

Materiale fra mødet om Det gode menighedsrådsarbejde på Folkehjem 21. januar 2016

2016 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 29.09.2015

 

Se oversigten her

 


 

 

Ny selvhjælpsgruppe: Skilsmisse og Livsmod

Præsterne bag Sorggruppen har startet en ny selvhjælpsgruppe:

Skilsmisse og Livsmod.

Der kan være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som selv har gennemlevet en skilsmisse.

Gruppen mødes hver 3. uge i Høje Kolstrup kirke.

Se mere her


 

 

Provstiet i tal

Provstiudvalget har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil. Den indeholder en mængde interessant information om provstiet og sognene.

Læs provstiprofilen her

Skema 1-7

Skema med nøgletal

 

 

 

På budgetsamrådet d. 26. august 2014 fremlagde Marius Nørgaard forskellige statistiske tal. Se fremlæggelsen her

 


Søg på hjemmesiden