Skole - kirke TRYK HER

Det sker i sognene og i Aabenraa provsti

Tryk her for at komme til oversigten


Jesus på Slottet


Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

Stormøde for alle menighedsråd på Folkehjem

26. jan 17:00
20:00
26. jan 17:00 -
20:00

Hvorfor taler vi dansk? Foredrag v. Kirsten Sønderby

Se mere her

30. jan 16:30
17:00
30. jan 16:30 -
17:00

Provstiudvalgsmøde

7. feb 16:30
19:00
7. feb 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

7. mar 16:30
19:00
7. mar 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

4. apr 16:30
19:00
4. apr 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

2. maj 16:30
19:00
2. maj 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

23. maj 08:00
14:00
23. maj 08:00 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

20. jun 16:30
19:00
20. jun 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

8. aug 16:30
19:00
8. aug 16:30 -
19:00

Budgetsamråd

24. aug 19:00
20:00
24. aug 19:00 -
20:00

Provstiudvalgsmøde

5. sep 16:30
19:00
5. sep 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

14. sep 08:00
14:00
14. sep 08:00 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

3. okt 16:30
19:00
3. okt 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

7. nov 16:30
19:00
7. nov 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

12. dec 16:30
19:00
12. dec 16:30 -
19:00

Tilbud fra DLF og Folkekirken

Hvorfor taler vi dansk? v. Kirsten Sønderby. Læs mere her

30. januar 2017 kl. 16,30 - 17,15

 

Filosofisk salon på cafe Butler i Aabenraa. Læs mere her

12. marts 2017 kl. 19,20

 

Morgen med musik og fortælling v. Kirsten Sønderby og Mogens Damm. Læs mere her

12. - 16. juni 2017 alle dage kl. 8,00 - 8,45

 

Hjemstavnsfortællinger v. Kim Furdal. Læs mere her

12. september 2017 kl. 19,00 - 21,00

 

Forundring og fortælling i undervisningen v. lektor David Bugge

10.oktober 2017 kl. 17,00. Læs mere her


Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa provsti

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her


Referat af provstiudvalgsmøde 10. januar 2017


Udmeldelser af folkekirken i Aabenraa provsti

I Jyske Vestkysten kunne man mandag d. 9. januar 2017 læse, at udmeldelser af folkekirken, i de tre første kvartaler af 2016, er mere end fordoblet i forhold til samme periode i 2015.

Se artiklen her

Tallene for 4. kvartal 2016 fremgår endnu ikke af Danmarks statistik.

Udmeldingstallene for Aabenraa provsti 2007 - 2016, udarbejdet af Marius Nørgaard, Bov sogn:

Aabenraa provsti

Årstal:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Udmeldt af Folkekirken

44

51

70

57

74

181

98

65

59

125

 

 

Stormøde for alle menighedsråd og præster

Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 17,00: 

Stormøde for alle menighedsråd og præster på Folkehjem - med spisning.

 

Det forventes, at alle præster og menighedsrådsmedlemmer deltager.

Tilmelding med antal til provstikontoret: gb@km.dk senest fredag d. 13. januar 2017


 

 

Fælles vejledende vikarsatser 2017 for organister og kirkesangere i Aabenraa og Sønderborg provstier

For at kunne holde vikarsatserne på et rimeligt ensartet niveau, foreslår Aabenraa og Sønderborg provstiudvalg, at de vejledende vikarsatser anvendes, men det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2017 og vil hvert år blive prisreguleret.

 Se taksterne her


 

 

2017 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Luthers Nøgle 2016 - Rollespil for konfirmander

Rollespillet Luthers Nøgle for provstiets konfirmander, blev afholdt på Brundlund slot d. 6. oktober 2016.

Det var en stor succes - og spillet bliver forhåbentlig gentaget næste år.

Se billederne her

Budget 2017

Provstiudvalget har på dets møde den 6. september 2016 vedtaget de endelige ligningsbeløb for kirkekasserne i Aabenraa provsti, jvf. skema 2.

 Alle menighedsråd skal indlæse nyt budget i dataarkivet, uanset om der er ændringer eller ej i forhold til tidligere indsendt budget.

·         Senest 1. november indberettes det endelige budget til provstiernes budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen).

·         Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsmøde, hvor det endelige budget er vedtaget.

·         Vigtigt: Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet)

·         De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning i 2017, bedes tilrette anlægsbeløbet i budgettet.

·         De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning til låneudbetaling, skal selv sørge for at indbetale beløbet til stiftet senest 31.12.17. Der udsendes IKKE opkrævning på afdragene.

·         Provstiudvalget godkender herefter budgetterne elektronisk.

 

Sogn

Ligning 2017

Bjolderup-Uge   

2.368.403

Bov   

5.463.660

Burkal      

2.830.666

Bylderup

1.665.571

Egvad

546.181

Ensted

2.185.616

Felsted

1.985.345

Genner

1.760.483

Hellevad

2.893.339

Hjordkær

1.707.475

Holbøl

1.194.926

Kliplev

2.951.564

Løjt

3.056.089

Ravsted

1.156.026

Rise

3.964.585

Tinglev

5.034.968

Varnæs

1.603.833

Øster Løgum

2.299.909

Aabenraa

13.192.432

Kirkekasserne i alt

57.861.071

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag

1.478.181

 

 

Skema 1. Skønnet kirkeskat 2017

Skema 2. Budget 2017 oversigt

Skema 3. Oversigt over PUs forslag til engangstillæg til ligning 2017

Skema 5. Prioriteringsliste over ønskede opgaver i sognene. 

Principper for provstiudvalgets økonomiske politik


 

 

Referat af budgetsamråd 25. august 2016 kl. 19,00 på Folkehjem

Referat af informationsmøde for menighedsråd 17. marts 2016

Materiale fra mødet om Det gode menighedsrådsarbejde på Folkehjem 21. januar 2016

Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 02.06.16

 

Se oversigten her

 


 

 

Provstiet i tal

Provstiudvalget har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil. Den indeholder en mængde interessant information om provstiet og sognene.

Læs provstiprofilen her

Skema 1-7

Skema med nøgletal

 

 

 

På budgetsamrådet d. 26. august 2014 fremlagde Marius Nørgaard forskellige statistiske tal. Se fremlæggelsen her

 


Søg på hjemmesiden