Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

Referat af provstiudvalgsmøde 7. november 2017

Læs det her

 

 

 


Provstiudvalget har konstitueret sig

På provstiudvalgsmøde d. 7. november 2017 har Aabenraa provstiudvalg konstitueret sig:

 

Formand: provst Kirsten Kruchov Sønderby

 

Næstformand: Jes Jessen Iversen, Egvad

 

 


Skabeloner til menighedsrådsmøder

Skabelon og gode råd fra Bov

Skabelon fra Hjordkær

Skabelon fra Rise

Skabelon fra Løjt 

På DAP (Den digitale ArbejdsPlads) ligger der også skabeloner.

Se under Håndbøger - Blanketsamling til menighedsråd - Menighedsråd


Se billederne fra Luthers Nøgle 2017

Det regnede meget, men Luthers Nøgle blev alligevel en succes :-)

Arrangementet blev afholdt i det smukke landskab omkring Rise kirke.

Se billederne her: https://photos.app.goo.gl/DveN9UUr43K6qO6r2


 

 

Budget 2018 endeligt vedtaget

 

Provstiudvalget har på dets møde den 5. september 2017 vedtaget de endelige ligningsbeløb for kirkekasserne i Aabenraa provsti, jvf. skema 2.

Skema 1: Skønnet beregning af kirkeskatteprocenten i 2018 i Aabenraa provsti.

Skema 2: En samlet oversigt over budget 2018

Skema 3: Oversigt over tillæg til ligning 2018

 

Principper for provstiudvalgets økonomiske politik

 

Alle menighedsråd skal indlæse nyt budget i dataarkivet, uanset om der er ændringer eller ej i forhold til tidligere indsendt budget.

·         Senest 1. november indberettes det endelige budget til provstiernes budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen).

·         Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsrådsmøde, hvor det endelige budget er vedtaget.

·         Vigtigt: Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet)

·         Provstiudvalget godkender og herefter budgetterne elektronisk.

Bemærk venligst:

- De sogne der har sat lønudgifter på fælles formål, bedes venligst placere udgifterne, hvor de hører hjemme.

- De sogne der mangler at udfylde Bilag 1: frie midler – bedes venligst udfylde denne.

- De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning i 2017, bedes tilrette driftsbeløbet i budgettet (Holbøl og Løjt).

- Menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning til låneudbetaling (Hellevad), skal selv sørge for at indbetale beløbet til stiftet senest 31.12.18. Der udsendes IKKE opkrævning på afdragene.

 

Oversigt over endelig ligning 2018:

 

Sogn

Ligning 2018

Bjolderup-Uge   

2.368.403

Bov   

5.108.323

Burkal      

1.549.721

Bylderup

1.659.656

Egvad

546.181

Ensted

2.163.224

Felsted

1.974.869

Genner

1.087.779

Hellevad

9.568.062

Hjordkær

1.507.475

Holbøl

1.294.926

Kliplev

1.625.945

Løjt

2.653.231

Ravsted

1.075.600

Rise

3.945.424

Tinglev

3.387.198

Varnæs

1.603.833

Øster Løgum

1.427.898

Aabenraa

12.765.677

Kirkekasserne i alt

57.313.425

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag (kr. 363.452)

1.884.952

Provstiets reservefond

                             1.000.000

Landskirkeskat

11.197.688

Mellemregning kommunen

0

I alt

71.396.065

 

 

 


 

 

 


Budget 2018 udmelding

Der afholdes budgetsamråd samt orienteringsmøde om valg til provstiudvalget på Folkehjem torsdag d. 24. august 2017 kl. 17,30 OBS ændret tidspunkt!

Oplysninger om tilmelding, økonomiske oversigter m.m. udsendes til alle menighedsråd i midten af august måned.

 

Som varslet, er driftsrammen uændret i forhold til budget 2015.

 

Provstiudvalget ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 %.

 

Provstiudvalget har besluttet, at der i 2018  opkræves kr. 1.000.000 til provstiets reservefond.

 

Provstiudvalget vil bede menighedsrådene gennemgå den fælles prioriteringsliste, genoverveje de ønsker som står der og evt tilføje nye. OG indsende alle ønsker til listen inden 15 august

 

Provstiudvalget håber, at menighedsrådene vil gennemarbejde budgetterne grundigt og tilpasse lønudgifter til de faktiske forhold.

 

Menighedsrådene bedes huske, at skrive ønsker og målsætning i budget 2017.

 

Provstiudvalget henstiller til, at samtlige medarbejdere konteres på formål (dog ikke på fælles formål).

 

Provstiudvalget gør endvidere opmærksom på, at det er ønskeligt, at sogne, som har et større overskud af frie midler, bruger disse til ekstraordinært afdrag på lån, for således at gøre plads til nye projekter og lån.

 

Oversigt budget 2018

Prioriteringsliste opdateret på budgetsamråd 2017

Oversigt gravstedskapitaler

Årets gang budget og regnskab


 

 


Tilbud fra DLF og Folkekirken

Filosofisk salon på cafe Butler i Aabenraa. Læs mere her

12. marts 2017 kl. 19,20

 

Morgen med musik og fortælling v. Kirsten Sønderby og Mogens Damm. Læs mere her

12. - 16. juni 2017 alle dage kl. 8,00 - 8,45

 

Hjemstavnsfortællinger v. Kim Furdal. Læs mere her

12. september 2017 kl. 19,00 - 21,00

 

Forundring og fortælling i undervisningen v. lektor David Bugge

10.oktober 2017 kl. 17,00. Læs mere her


Materialer fra stormøde 26. januar 2017

Der var 133 deltagere fra alle provstiets sogne til stormødet på Folkehjem.

Powerpointslides som pdf. Tryk her

Sognestatistikker som pdf. Tryk her


Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa provsti

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her


Udmeldelser af folkekirken i Aabenraa provsti

I Jyske Vestkysten kunne man mandag d. 9. januar 2017 læse, at udmeldelser af folkekirken, i de tre første kvartaler af 2016, er mere end fordoblet i forhold til samme periode i 2015.

Se artiklen her

Tallene for 4. kvartal 2016 fremgår endnu ikke af Danmarks statistik.

Udmeldingstallene for Aabenraa provsti 2007 - 2016, udarbejdet af Marius Nørgaard, Bov sogn:

Aabenraa provsti

Årstal:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Udmeldt af Folkekirken

44

51

70

57

74

181

98

65

59

125

 

 


Fælles vejledende vikarsatser 2017 for organister og kirkesangere i Aabenraa og Sønderborg provstier

For at kunne holde vikarsatserne på et rimeligt ensartet niveau, foreslår Aabenraa og Sønderborg provstiudvalg, at de vejledende vikarsatser anvendes, men det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2017 og vil hvert år blive prisreguleret.

 Se taksterne her


 

 

2017 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Luthers Nøgle 2016 - Rollespil for konfirmander

Rollespillet Luthers Nøgle for provstiets konfirmander, blev afholdt på Brundlund slot d. 6. oktober 2016.

Det var en stor succes - og spillet bliver forhåbentlig gentaget næste år.

Se billederne her


Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 02.06.16

 

Se oversigten her

 


 

 

Provstiet i tal

Provstiudvalget har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil. Den indeholder en mængde interessant information om provstiet og sognene.

Læs provstiprofilen her

Skema 1-7

Skema med nøgletal

 

 

 

På budgetsamrådet d. 26. august 2014 fremlagde Marius Nørgaard forskellige statistiske tal. Se fremlæggelsen her

 


Søg på hjemmesiden