Skole - kirke TRYK HER

Det sker i sognene og i Aabenraa provsti

Tryk her for at komme til oversigten


Jesus på Slottet


Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. mar 16:30
19:00
7. mar 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

4. apr 16:30
19:00
4. apr 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

2. maj 16:30
19:00
2. maj 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

23. maj 08:00
14:00
23. maj 08:00 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

20. jun 16:30
19:00
20. jun 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

8. aug 16:30
19:00
8. aug 16:30 -
19:00

Budgetsamråd og orienteringsmøde om valg til provsti-og stiftsudvalg

24. aug 18:00
21:00
24. aug 18:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

5. sep 16:30
19:00
5. sep 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

14. sep 08:00
14:00
14. sep 08:00 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

3. okt 16:30
19:00
3. okt 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

7. nov 16:30
19:00
7. nov 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

12. dec 16:30
19:00
12. dec 16:30 -
19:00

Referat af provstiudvalgsmøde 7. februar 2017

Læs det herTilbud fra DLF og Folkekirken

Filosofisk salon på cafe Butler i Aabenraa. Læs mere her

12. marts 2017 kl. 19,20

 

Morgen med musik og fortælling v. Kirsten Sønderby og Mogens Damm. Læs mere her

12. - 16. juni 2017 alle dage kl. 8,00 - 8,45

 

Hjemstavnsfortællinger v. Kim Furdal. Læs mere her

12. september 2017 kl. 19,00 - 21,00

 

Forundring og fortælling i undervisningen v. lektor David Bugge

10.oktober 2017 kl. 17,00. Læs mere her


Materialer fra stormøde 26. januar 2017

Der var 133 deltagere fra alle provstiets sogne til stormødet på Folkehjem.

Powerpointslides som pdf. Tryk her

Sognestatistikker som pdf. Tryk her


Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa provsti

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her


Udmeldelser af folkekirken i Aabenraa provsti

I Jyske Vestkysten kunne man mandag d. 9. januar 2017 læse, at udmeldelser af folkekirken, i de tre første kvartaler af 2016, er mere end fordoblet i forhold til samme periode i 2015.

Se artiklen her

Tallene for 4. kvartal 2016 fremgår endnu ikke af Danmarks statistik.

Udmeldingstallene for Aabenraa provsti 2007 - 2016, udarbejdet af Marius Nørgaard, Bov sogn:

Aabenraa provsti

Årstal:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Udmeldt af Folkekirken

44

51

70

57

74

181

98

65

59

125

 

 


Fælles vejledende vikarsatser 2017 for organister og kirkesangere i Aabenraa og Sønderborg provstier

For at kunne holde vikarsatserne på et rimeligt ensartet niveau, foreslår Aabenraa og Sønderborg provstiudvalg, at de vejledende vikarsatser anvendes, men det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2017 og vil hvert år blive prisreguleret.

 Se taksterne her


 

 

2017 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Luthers Nøgle 2016 - Rollespil for konfirmander

Rollespillet Luthers Nøgle for provstiets konfirmander, blev afholdt på Brundlund slot d. 6. oktober 2016.

Det var en stor succes - og spillet bliver forhåbentlig gentaget næste år.

Se billederne her


Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 02.06.16

 

Se oversigten her

 


 

 

Provstiet i tal

Provstiudvalget har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil. Den indeholder en mængde interessant information om provstiet og sognene.

Læs provstiprofilen her

Skema 1-7

Skema med nøgletal

 

 

 

På budgetsamrådet d. 26. august 2014 fremlagde Marius Nørgaard forskellige statistiske tal. Se fremlæggelsen her

 


Søg på hjemmesiden