Gudstjenester i kirkerne i Aabenraa provsti

April

 

2015

Dato 

Dato 

Dato 

Dato 

Dato 

Dato 

Dato 

 

2. april. Skærtorsdag

3. april. Langfredag

5. april. Påskedag

6. april. 2. påskedag

12. april 

19. april

26. april 

Aabenraa  Sct Nicolai

Onsdag d. 1. april kl. 19,00 Jørgen Jørgensen. Passionsandagt             Torsdag d. 2. april. kl. 10,00 Eva Wiwe Løbner 

10,00 Jørgen Jørgensen 

Lørdag d. 4. april kl. 23,30 Jørgen Jørgensen        Søndag d. 5. april kl.  10,00 Jørgen Jørgensen 

10,00 Eva Wiwe Løbner 

10,00 Jørgen Jørgensen   16,30 Jørgen Jørgensen. Lovsangsgudstjeneste 

10,00 Eva Wiwe Løbner 

9,00 Jørgen Jørgensen     16,30 Jørgen Jørgensen. Gospelgudstjeneste 

Aabenraa Sct. Jørgens

10,00 Kirsten Sønderby 

10,00 Jens Kvist

 10,00 Jens Kvist

 10,00 Kirsten Sønderby 

10,00 Tine Baarts Andsager 

10,00 Jens Kvist

 10,00 Kirsten Sønderby 

Aabenraa Høje Kolstrup

10,00 Eva Wiwe Løbner 

10,00 Tine Baarts Andsager 

10,00 Eva Wiwe Løbner 

ingen

10,00 Eva Wiwe Løbner 

ingen

10,00 Tine Baarts Andsager 

Aabenraa Tyske gudstjenester. Med mindre andet er nævnt finder Gudstjenesten sted i Sct. Nicolai

ingen

15,00 Anke Krauskopf 

7,00 Anke Krauskopf 

ingen

14,00 Anke Krauskopf i Høje Kolstrup kirke

16,30 Anke Krauskopf 

10,30 Cornelia Simon 

 

2. april. Skærtorsdag

3. april. Langfredag

5. april. Påskedag

6. april. 2. påskedag

12. april 

19. april

26. april 

Bjolderup 

19,00 Helge Maagaard 

10,30 Helge Maagaard 

10,30 Helge Maagaard 

ingen

10,30 Niels Pram Gad

9,00 Trine S. Parbo 

ingen

Bov

ingen

ingen

10,00 Kevin Ocksen Asmussen 

14,00 Malene Højen Lundqvist. Familiegudstjeneste 

9,15 Malene Højen Lundqvist. Konfirmation    11,15 Malene Højen Lundqvist. Konfirmation 

10,00 Malene Højen Lundqvist. konfirmation 

11,00 Malene Højen Lundqvist 

Burkal

19,30 Henrik Bo Jacobsen 

10,00 Henrik Bo Jacobsen 

10,00 Henrik Bo Jacobsen. Kirkekaffe 

9,00 Henrik Bo Jacobsen 

10,00 Henrik Bo Jacobsen 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

Bylderup

19,00 Kathrine Leonhard Graversen 

10,00 tysk gudstjeneste   16,00 Kathrine Leonhard Graversen. Liturgisk gudstjeneste 

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

11,00 Kathrine Leonhard Graversen. Børne- og familie gudstjeneste  

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

ingen

Egvad

ingen

9,00 Robert Strandgaard Andersen 

10,30 Inge With 

ingen

9,00 Robert Strandgaard Andersen 

ingen

ingen

Ensted

19,00 Anne-Mette Damkjær Larsen 

Ingen. Der henvises til nabokirker

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen. Kondiamantkonfirmation

Ingen. Der henvises til nabokirker

9,00 Anne-Mette Damkjær Larsen 

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen. Guldkonfirmation 

10,30 Charlotte Rørdam Kristensen 

Felsted

18,30 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

9,00 Povl Callesen 

10,00 Oliver Karst 

Genner

ingen

10,30 Ann Bork Damsgaard 

9,00 Ann Bork Damsgaard 

10,30 Ann Bork Damsgaard 

ingen

ingen

10,00 Ann Bork Damsgaard. Konfirmation 

Hellevad

17,00 Inge With. Konfirmander medvirker. Efterfølgende spisning i konfirmandstuen 

ingen

9,00 Inge With 

10,30 Inge With 

ingen

10,30 provst Kirsten Sønderby 

10,30 Inge With 

 

2. april. Skærtorsdag

3. april. Langfredag

5. april. Påskedag

6. april. 2. påskedag

12. april 

19. april

26. april 

Hjordkær

19,30 Robert Strandgaard Andersen 

10,30 Robert Strandgaard Andersen

10,30 Robert Strandgaard Andersen. Champagne i præstegården 

10,30 Robert Strandgaard Andersen 

10,30 Robert Strandgaard Andersen. Kirkekaffe 

9,00 Inge With

9,00 Inge With 

Holbøl

ingen

15,00 Hanne Christensen 

10,00 Hanne Christensen 

ingen

10,00 Hanne Christensen

 19,30 Hanne Christensen. Koncert 

10,00 Hanne Christensen 

Kliplev

Ingen. Der henvises til nabokirker

10,30  Charlotte Rørdam Kristensen 

10,30 Charlotte Rørdam Kristensen 

19,00 Charlotte Rørdam Kristensen 

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen 

9,00 Charlotte Rørdam Kristensen 

14,00 Charlotte Rørdam Kristensen. Kirkekaffe 

Kollund

18,00 Kevin Ocksen Asmussen 

ingen

10,00 Malene Højen Lundqvist 

ingen

9,30 Kevin Ocksen Asmussen 

9,30 Hanne Christensen 

9,30 Malene Højen Lundqvist 

Løjt

19,30 Helle Glerup 

10,30 Helle Glerup 

10,30 Helle Glerup 

9,00 Helle Glerup 

10,00 Frederik Birkler. Konfirmation 

10,00 Anne-Mette Damkjær Larsen. Konfirmation 

10,00 Frederik Birkler. Konfirmation 

Ravsted

17,00 Kathrine Leonhard Graversen 

10,30 Kathrine Leonhard Graversen. Liturgisk gudstjeneste 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

14,30 Kathrine Leonhard Graversen. Børne- og familiegudstjeneste

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

ingen

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

Rise

10,30 Michael Juul 

10,30 Helle Domino Asmussen 

10,30 Michael Juul 

19,00 Helle Domino Asmussen. Mindfull i bøn

10,00 Helle Domino Asmussen. Konfirmation 

9,00 Maya Ravn. Konfirmation                  11,00 Maya Ravn. Konfirmation 

10,30 Michael Juul 

Tinglev

17,00 Trine S. Parbo  

10,30 Trine S. Parbo. Liturgisk gudstjeneste  

22,30 Trine S. Parbo 

Lørdag d. 4. april: 22,30 Trine S. Parbo. Påskenatsgudstjeneste               

14,00 Henrik Bo Jacobsen 

10,30 Trine S. Parbo 

14,00 Trine S. Parbo 

Uge 

ingen

ingen

ingen

10,30 Helge Maagaard 

ingen

ingen

10,00 Allan Madsen. Konfirmation 

Varnæs

19,00 Povl Callesen 

10,00 Povl Callesen 

10,00 Povl Callesen 

10,00 Povl Callesen 

10,00 Povl Callesen. 

10,00 Povl Callesen. Krondiamantkonfirmation

10,00 Povl Callesen 

Øster-Løgum

10,30 Ann Bork Damsgaard 

ingen

10,30 Ann Bork Damsgaard. Kirkekaffe 

ingen

10,30 Ann Bork Damsgaard 

ingen 

ingen

 

Maj

 

Gudstjenester 2015

Dato 

Dato 

Dato 

Dato 

 

 

 

 

 

1. maj Bededag

3. maj 

10. maj

 14. maj. Kr. Himmelfart

17. maj 

24. maj Pinsedag

25. maj 2. Pinsedag 

31. maj 

Aabenraa  Sct Nicolai

10,00 Jørgen Jørgensen 

10,00 Eva Wiwe Løbner. Konfirmation 

16,30 Sune Skarsholm. Lovsangsgudstjeneste 

10,00 Eva Wiwe Løbner 

10,00 Niels Gad

10,00 Eva Wiwe Løbner 

10,00, Eva Wiwe Løbner, Tine Baarts Andsager , Anke Krauskopf og Sune Skarsholm. Frilufts gudstjeneste på Sønderstrand

9,00 Sune Skarsholm          16,30 Sune Skarsholm Lovsangsgudstjeneste 

Aabenraa Sct. Jørgens

10,00 Jens Kvist. Konfirmation 

10,00  Tine Baarts Andsager. Konfirmation 

10,00 Jens Kvist 

10,00 Jens Kvist 

10,00 Jens Kvist 

10,00 Kirsten Sønderby 

10,00 Jens Kvist 

10,00 Kirsten Sønderby 

Aabenraa Høje Kolstrup

10,00 Tine Baarts Andsager. Konfirmation 

10,00 Kirsten Sønderby 

ingen

10,00 Tine Baarts Andsager 

10,00 Tine Baarts Andsager 

10,00 Tine Baarts Andsager 

10,00, Eva Wiwe Løbner, Tine Baarts Andsager , Anke Krauskopf og Sune Skarsholm. Frilufts gudstjeneste på Sønderstrand

10,00 Tine Baarts Andsager 

Aabenraa Tyske gudstjenester. Med mindre andet er nævnt finder Gudstjenesten sted i Sct. Nicolai

ingen

14,00 Anke Krauskopf 

10,00 Anke Krauskopf. Konfirmation 

16,30 Anke Krauskopf 

16,30 Anke Krauskopf 

16,30 Anke Krauskopf 

10,00, Eva Wiwe Løbner, Tine Baarts Andsager , Anke Krauskopf og Sune Skarsholm. Frilufts gudstjeneste på Sønderstrand

10,30 Anke Krauskopf 

 

1. maj Bededag

3. maj 

10. maj

 14. maj. Kr. Himmelfart

17. maj 

24. maj Pinsedag

25. maj 2. Pinsedag 

31. maj 

Bjolderup 

10,00 Helge Maagaard. Konfirmation 

10,30 Niels P. Gad

14,00 Indsættelse af Allan Helmer Madsen 

10,30 Allan Helmer Madsen 

10,30 Allan Helmer Madsen                     19,00 Tysk gudstjeneste 

10,30 Allan Helmer Madsen 

ingen

10,30 Allan Helmer Madsen 

Bov

Kirkebil til Holbøl 

11,00 Kevin Ocksen Asmussen 

11,00 Malene Højen Lundqvist 

Kirkebil til Holbøl 

11,00 Kevin Ocksen Asmussen 

10,00 Malene Højen Lundqvist 

14,00 Alle

11,00 Kevin Ocksen Asmussen 

Burkal

10,00 Henrik Bo Jacobsen

 10,00 Henrik Bo Jacobsen. Kirkekaffe 

10,00 Henrik Bo Jacobsen. Konfirmation 

10,00 Henrik Bo Jacobsen

 10,00 Henrik Bo Jacobsen. Dansk-tysk guldkonfirmation 

10,00 Henrik Bo Jacobsen 

11,00 Henrik Bo Jacobsen, Kathrine Leonhard Graversen og Carsten Pfeiffer. Frilufts gudstjeneste i Ravsted skov  

10,00 Henrik Bo Jacobsen 

Bylderup

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen. Konfirmation 

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

11,00 Henrik Bo Jacobsen, Kathrine Leonhard Graversen og Carsten Pfeiffer. Frilufts gudstjeneste i Ravsted skov  

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

Egvad

10,30 Inge With 

ingen

9,00 Robert Strandgaard Andersen 

ingen

10,30 Inge With 

10,30 Inge With. 

10,30 Fælles frilufts gudstjeneste i Øbening 

ingen 

Ensted

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen. Konfirmation 

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen

9,00 Anne-Mette Damkjær Larsen 

Ingen. Der henvises til nabokirker

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen 

9,00 Anne-Mette Damkjær Larsen

10,30 Frilufts gudstjeneste med flere præster. Ved Søgård søndag

10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen 

Felsted

ingen

10,00 Oliver Karst 

8,00 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

10,00 Oliver Karst 

10,30 Frilufts gudstjeneste med flere præster. Ved Søgård søndag

10,00 Oliver Karst 

Genner

10,30 Ann Bork Damsgaard 

ingen

10,30 Indsættelse af barselvikar Anne Bundgaard Hansen. Kirkekaffe 

ingen

10,30 Anne Bundgaard Hansen 

ingen

10,00 Der henvises til friluftsgudstjenesten på Kalvø 

ingen 

Hellevad

ingen

10,00 Inge With. Konfirmation 

ingen

10,30 Inge With

ingen

9,00 Inge With 

10,30 Fælles frilufts gudstjeneste i Øbening 

9,00 Robert Strandgaard Andersen 

 

1. maj Bededag

3. maj 

10. maj

 14. maj. Kr. Himmelfart

17. maj 

24. maj Pinsedag

25. maj 2. Pinsedag 

31. maj 

Hjordkær

10,30 Robert Strandgaard Andersen. Kirkekaffe 

9,00 og 11,00 Robert Strandgaard Andersen. Konfirmation 

10,30 Robert Strandgaard Andersen 

10,30 Robert Strandgaard Andersen. I teltet på festpladsen

10,30. Robert Strandgaard Andersen. Musikgudstjeneste 

10,30 Robert Strandgaard Andersen 

ingen. Der henvises til Frilufts gudstjeneste på Sønderstrand i Aabenraa   

10,30 Robert Strandgaard Andersen. I kirkeskoven

Holbøl

10,00 Hanne Christensen

 Kirkebil til Kollund 

10,00 Hanne Christensen 

10,00 Hanne Christensen 

Kirkebil til Kollund

10,00 Hanne Christensen 

ingen 

19,30 Hanne Christensen 

Kliplev

9,30 Charlotte Rørdam Kristensen. Konfirmation     11,30 Charlotte Rørdam Kristensen. Konfirmation 

9,00 Charlotte Rørdam Kristensen 

10,30 Charlotte Rørdam Kristensen. Guldkonfirmation 

10,30 Charlotte Rørdam Kristensen 

Ingen. Der henvises til nabokirker

10,30 Charlotte Rørdam Kristensen 

10,30 Frilufts gudstjeneste med flere præster. Ved Søgård søndag

14,00 Charlotte Rørdam Kristensen. Kirkekaffe 

Kollund

10,00 Kevin Ocksen Asmussen. Konfirmation 

9,30 Kevin Ocksen Asmussen 

9,30 Malene Højen Lundqvist 

Kirkebil til Holbøl 

9,30 Kevin Ocksen Asmussen 

10,00 Kevin Ocksen Asmussen 

ingen

9,30 Hanne Christensen 

Løjt

Ingen 

14,00 Indsættelse af Ditte Sjelborg-Pedersen indsættes i Løjt kirke. Kirkekaffe 

9,00 Ditte Sjelborg-Pedersen 

10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen 

10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen 

10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen 

10,00 Der henvises til friluftsgudstjenesten på Kalvø 

10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen 

Ravsted

Ingen

11,00 Kathrine Leonhard Graversen. Konfirmation 

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

ingen

9,00 Kathrine Leonhard Graversen 

11,00 Henrik Bo Jacobsen, Kathrine Leonhard Graversen og Carsten Pfeiffer. Frilufts gudstjeneste i Ravsted skov  

10,30 Kathrine Leonhard Graversen 

Rise

10,30 Helle Domino Asmussen 

17,00 Helle Domino Asmussen 

10,30 Helle Domino Asmussen  

10,30 Michael Juul 

10,30 Michael Juul 

10,30 Helle Domino Asmussen 

ingen. Der henvises til Frilufts gudstjeneste på Sønderstrand i Aabenraa   

10,30 Helle Domino Asmussen 

Tinglev

ingen

9,00 og 11,00 Trine S. Parbo. Konfirmation 

9,00 Kevin Ocksen Asmussen 

10,30 Trine S. Parbo

10,30 Trine S. Parbo. Guld konfirmation 

14,00 Trine S. Parbo. Frilufts gudstjeneste på græsmarken nær kirken. 

ingen 

10,30 Trine S. Parbo 

Uge 

ingen

ingen

10,30 Indsættelse af Allan Helmer Madsen                     14,00 Tysk gudstjeneste 

ingen 

ingen

ingen

10,30 Allan Helmer Madsen 

ingen 

Varnæs

10,00 Povl Callesen. Konfirmation 

10,00 Povl Callesen. Guldkonfirmation 

10,00 Povl Callesen 

13,00 Povl Callesen. Idræts gudstjeneste 

10,00 Povl Callesen 

10,00 Povl Callesen 

10,30 Frilufts gudstjeneste med flere præster. Ved Søgård søndag

10,00 Povl Callesen 

Øster-Løgum

ingen 

10,00 Ann Bork Damsgaard. Konfirmation 

10,30 Indsættelse af barselvikar Anne Bundgaard Hansen. Kirkekaffe 

10,30 Anne Bundgaard Hansen  

9,00 Anne Bundgaard Hansen 

10,30 Anne Bundgaard Hansen 

10,00 Der henvises til friluftsgudstjenesten på Kalvø 

ingen 

 

 

 

Bagvagt Aabenraa sygehus:

Uge nr 

Pastorat

Navn

Tlf.

E-mailadresse

9

Bov 

Kevin Ocksen Asmussen 

73 67 09 17

KOA@km.dk 

10

Bov 

Malene Højen Lundqvist 

73 16 40 36

MHLU@km.dk

11

Burkal

Henrik Bo Jacobsen

74 76 21 10

HBJA@km.dk

12

Tinglev

Trine S. Parbo

74 64 40 50

TSP@km.dk

13

Ensted 

Anne-Mette Damkjær Larsen 

74 61 33 06 

AMDL@km.dk

14

Hjordkær

Robert Strandgaard Andersen 

74 66 66 23

RSA@km.dk

15

Holbøl 

Hanne Christensen 

74 60 81 87

HANC@km.dk

16

Varnæs

Povl Callesen

74 68 01 28 

PCA@km.dk

17

Rise

Michael Juul 

74 66 17 62 

MIJU@km.dk

19

Rise

Helle Domino Asmussen 

74 66 22 39  

HEDA@km.dk

20

Hellevad-Egvad 

Inge With Johannesen 

74 66 94 31

IWJO@km.dk

21

Aabenraa  

Sune Skarsholm

81 74 30 94

SSS@km.dk

23

Felsted 

Oliver Karst 

74 68 53 07 

OKA@km.dk

24

Aabenraa 

Eva Wiwe Løbner 

73 62 72 12

EWL@km.dk

25

Bylderup - Ravsted 

Kathrine Leonhard Graversen 

74 76 22 63

KLGR@km.dk

32

Kliplev 

Charlotte Rørdam Kristensen 

30 31 56 25

CHRK@km.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg på hjemmesiden