Gudstjenester i kirkerne i Aabenraa provsti

 Februar

Gudstjenester 2016 Dato  Dato  Dato  Dato 
  7. februar  14. februar  21. februar  28. februar 
Aabenraa  Sct Nicolai 10,00 Jørgen Jørgensen      10,00 Karsten Nissen                16,30 Erik D. Andersen. Hele kirken synger lovsang 10,00 Jørgen Jørgensen  9,00 Jørgen Jørgensen        16,30 Gospelgudstjeneste 
Aabenraa Sct. Jørgens 10,00 Jens Kvist  10,00 Kirsten Sønderby  10,00 Jens Kvist  10,00 Kirsten Sønderby 
Aabenraa Høje Kolstrup 10,00 Tine Baarts Andsager   10,00 Tine Baarts Andsager  ingen 10,00 Eva Wiwe Løbner 
Aabenraa Tyske gudstjenester. Med mindre andet er nævnt finder Gudstjenesten sted i Sct. Nicolai 14,00 Anke Krauskopf  14,00 Anke Krauskopf.          I Høje Kolstrup kirke 16,30 Anke Krauskopf  10,30 Anke Krauskopf 
  7. februar  14. februar  21. februar  28. februar 
Bjolderup  10,30 Allan Helmer Madsen. Familiegudstjeneste. Kaffe i præstegården  ingen 10,30 Allan Helmer Madsen  10,30 Allan Helmer Madsen 
Bov 11,00 Anette Jensen. Børnegudstjeneste  11,00 Kevin Ocksen Asmussen. Gudstjeneste med hørehensyn 11,00 Frederik Birkler 11,00 Malene Højen Lundqvist 
Burkal 10,00 Henrik Bo Jacobsen. Familiegudstjeneste. Kirkekaffe  14,00 Degnegudstjeneste. Kaffe og kage  10,00 Henrik Bo Jacobsen 10,00 Henrik Bo Jacobsen 
Bylderup 9,00 Henrik Bo Jacobsen 10,30 Kathrine Leonhard Graversen Gent  ingen  9,00 Kathrine Leonhard Graversen Gent 
Egvad 9,00 Robert Strandgaard Andersen 19,00 Inge With. Lysgudstjeneste  10,30 Inge With 10,30 Inge With 
Ensted 14,00 Anne-Mette Damkjær Larsen. Vintergudstjeneste  10,30 Anne-Mette Damkjær Larsen  ingen - der henvises til nabokirker  10,30 Kevin Ocksen Asmussen 
Felsted 10,00 Oliver Karst. Kirkekaffe  10,00 Oliver Karst  9,00 Povl Callesen  9,00 Oliver Karst 
Genner 10,30 Anne Bundgaard Hansen. Børnegudstjeneste og afskedsgudstjeneste. Kirkekaffe   ingen 9,00 Ditte Sjelborg-Pedersen  ingen 
Hellevad Hellevad kirke lukket pgra. istandsættelse Hellevad kirke lukket pgra. istandsættelse Hellevad kirke lukket pgra. istandsættelse Hellevad kirke lukket pgra. istandsættelse
  7. februar  14. februar  21. februar  28. februar 
Hjordkær 14,00 Robert Strandgaard Andersen. Familiegudstjeneste  10,30 Robert Strandgaard Andersen. Kirkekaffe  9,00 Inge With  10,30 Robert Strandgaard Andersen. Kirkekaffe 
Holbøl 10,00 Hanne Christensen. Børnegudstjeneste  19,30 Hanne Christensen. Valentinsgudstjeneste  10,00 Hanne Christensen  10,00 Anette Jensen 
Kliplev 10,30 Povl Callesen  ingen 9,00 Frederik Birkler  9,00 Kevin Ocksen Asmussen  10,30 Tysk gudstjeneste 
Kollund 9,30 Kevin Ocksen Asmussen  9,30 Hanne Christensen  19,30 Frederik Birkler   ingen 
Løjt 10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen  9,00 Fin Petersen  10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen  10,30 Ditte Sjelborg-Pedersen. Kirkekaffe 
Ravsted 19,00 Kathrine Leonhard Graversen Gent. Sangaften ingen 9,00 Henrik Bo Jacobsen 10,30 Kathrine Leonhard Graversen Gent 
Rise 14,00 Helle Domino Asmussen  10,30 Michael Juul  14,00 Michael Juul. Afskedsgudstjeneste  10,30 Helle Domino Asmussen 
Tinglev 10,30 Trine S. Parbo  17,00 Trine S. Parbo. Valetinsgudstjeneste  9,00 Trine S. Parbo  10,30 Trine S. Parbo 
Uge  ingen 10,30 Allan Helmer Madsen ingen  ingen 
Varnæs 9,00 Povl Callesen 9,00 Oliver Karst 10,00 Povl Callesen 10,00 Povl Callesen
Øster-Løgum 13,30 Anne Bundgaard Hansen. Børnegudstjeneste og afskedsgudstjeneste.  10,30 Fin Petersen  ingen 10,30 Fin Petersen 

 

Bagvagt Aabenraa sygehus:

 

  Sygehusvagter 2015
Uge nr  Pastorat Navn Tlf. E-mailadresse
3 Bjolderup-Uge  Allan Helmer Madsen  74 64 63 36 ALHM@km.dk
4 Bylderup- Ravsted  Kathrine Leonhard Graversen Gent 74 76 22 63 KLGR@km.dk
5 Løjt Ditte Sjelborg-Pedersen  74 61 75 19 DIS@km.dk 
6 Øster Løgum - Genner Fin Petersen 21 42 60 99 FRP@km.dk
7 Varnæs Povl Callesen 74 68 01 28  PCA@km.dk
8 Aabenraa   Jørgen Jørgensen  74 62 21 51  JOEJ@km.dk
9 Burkal Henrik Bo Jacobsen 74 76 21 10 HBJA@km.dk
10 Tinglev Trine S. Parbo 74 64 40 50 TSP@km.dk
11 Hjordkær Robert Strandgaard Andersen  74 66 66 23 RSA@km.dk
12 Ensted  Anne-Mette Damkjær Larsen  74 61 33 06  AMDL@km.dk
13 Holbøl  Hanne Christensen  74 60 81 87 HANC@km.dk
14 Rise Helle Domino Asmussen  74 66 22 39   HEDA@km.dk
15 Hellevad-Egvad  Inge With Johannesen  74 66 94 31 IWJO@km.dk
16 Felsted  Oliver Karst  74 68 53 07  OKA@km.dk
17 Aabenraa   Kirsten Sønderby 29 16 05 51 KS@km.dk
18 Rise  Frederik Birkler  74 40 30 09 ingefred@bbsyd.dk
19 Bov  Kevin Ocksen Asmussen  73 67 09 17 KOA@km.dk 
20 Bov  Anette Jensen  74 67 09 17 ANEJE@km.dk
21 Aabenraa  Eva Wiwe Løbner  73 62 72 12 EWL@km.dk
22 Øster Løgum - Genner  Ann Bork Damsgaard  74 66 44 92 ANBH@km.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg på hjemmesiden