Læg vigtige papirer i arkivet på DAP

På DAP findes der et arkiv til menighedsrådets vigtige papirer.

Det er et godt sted, at lægge ansættelsesbreve, skrivelser fra myndigheder, diverse papirer vedr. kirkegård og bygninger, synsrapporter m.m.

Arkivet er sikkert.

Der findes rigtig god video hjælp til hvordan man bruger DAP.  Vi har lavet en vejledning, som du kan se her: Vejledning til DAP


 

 

5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.


Skabeloner til menighedsrådsmøder

Skabelon og gode råd fra Bov

Skabelon fra Hjordkær

Skabelon fra Rise

Skabelon fra Løjt 

På DAP (Den digitale ArbejdsPlads) ligger der også skabeloner.

Se under Håndbøger - Blanketsamling til menighedsråd - Menighedsråd


Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren.

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Provstesyn

Provstesynet vil normalt ligge tidligt på sommeren

Der vil i god tid forinden blive sendt besked til menighedsrådet om dato og tidspunkt.

De år der er provstesyn, skal der ikke afholdes almindeligt syn.

Husk at indsende kopi af synsprotokollen til provstiudvalget.

Oversigt over provstesyn i sognene 2017 - 2026

 

&nbs

Provstesyn2017201820192020202120222023202420252026
Bjolderup   x   x   
Bov  x   x   
Burkal   x   x  
Bylderup x   x   x
Egvadx   x   x 
Ensted x   x   x
Felsted  x   x   
Gennerx   x   x 
Hellevadx   x   x 
Hjordkærx   x   x 
Holbøl  x   x   
Kliplev  x   x   
Løjt x   x   x
Ravstedx   x   x 
Rise   x   x  
Tinglev x   x   x
Uge   x   x   
Varnæs  x   x   
Øster-Løgumx   x   x 
Aabenraa x   x   x

Søg på hjemmesiden