Budget 2020 færdigbehandlet

 

Provstiudvalget har på møde d. 1. oktober 2019 godkendt budget 2020.

De godkendte ligningsbeløb er nu meddelt til kommunen, som herefter udregner procenten, der påføres skattebilletten for år 2020. 

Alle sognene er i en femårig periode pålagt en besparelse på 5 % i driftsudgifter i forhold til budget 2015.

Besparelsen er brugt til udvalgte, nødvendige projekter i sognene samt til afvikling af restgæld.

Det er provstiudvalgets hensigt, at nedbringe løbetiden for lån.

Provstiudvalget ønsker endvidere, at skabe mulighed for flere fælles kirkelige tiltag. 

 

I 2020 har provstiudvalget valgt, at der ekstraordinært gives 10 % ekstra til kirkekasserne.

De ekstra penge skal bruges til fremtidssikrende tiltag.

Det vil sige: tiltag /investeringer i en god drift, som fremover skaber luft i budgettet.

Desuden har provstiudvalget vedtaget, at der ekstraordinært skal afdrages kr.  2.444.246 på nedbringelse af lån i Bylderup og Rise sogne.

 

 

Det samlede ligningsbeløb (inkl. landskirkeskatten) for alle kirkekasser i 2020 udgør kr. 73.531.976.

I 2019 var det samlede ligningsbeløb for alle kirkekasser kr. 71.371.771.  

I henhold til den af provstiudvalget skønnede kirkeskatteprocent vil kirkeskatteprocenten i Aabenraa provsti også i 2020 blive 0,95 %. 

 

Nu er det ikke provstiudvalget, der fastsætter kirkeskatteprocenten.

Det er kommunalbestyrelsens opgave og kompetence.

Provstiudvalget har derimod den endelige og inappellable afgørelse vedrørende ligningsbeløbets størrelse.

 

 

Sogn

Ligning 2020

Bjolderup-Uge   

2.605.243

Bov   

5.949.155

Burkal      

2.735.318

Bylderup

3.950.877

Egvad

600.799

Ensted

1.732.409

Felsted

1.853.372

Genner

1.361.557

Hellevad

2.714.336

Hjordkær

1.741.134

Holbøl

1.447.239

Kliplev

1.877.966

Løjt

3.064.482

Ravsted

1.183.160

Rise

5.008.520

Tinglev

3.597.341

Varnæs

1.764.216

Øster Løgum

1.515.688

Aabenraa

14.064.119

Kirkekasserne i alt

58.766.931

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag (kr. 353.215)

2.289.259

Provstiets reservefond

1.000.000

Landskirkeskat

11.475.786

Mellemregning kommunen

 

I alt

73.531.976

 

Budget 2020 Skønnet kirkeskatteberegning

 

Budget 2020 skema

Gravstedskapitaler oversigt

Den nye ferielov

 


 

Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 06.04.18

 

Se oversigten her

 


 

 

Søg på hjemmesiden