Diakoni

Referat fra temadagen om diakoni i Aabenraa Provsti 17. november 2015.

Idéen med temadagen var at inspirere til flere diakonale initiativer og samtidig gøre opmærksom på, hvor mange spændende initiativer, der allerede er i gang i de lokale sogne.

Udvalgets opgave er desuden at tilskynde til erfaringsudveksling mellem menighedsråd, præster, kirke- og kulturmedarbejdere og frivillige. Endelig skal vi tilskynde til, at der nedsættes diakoniudvalg i alle provstier.

Haderslev Stifts diakoniudvalg arbejder løbende med at viderebringe informationer om diakoni. Vi vil derfor bede dig hjælpe os med at gøre hjemmesiden www.haderslevstift.dk/diakoni til et godt inspirations værktøj. Send os meget gerne korte beskrivelser og fotos af jeres diakonale aktiviteter.

Slides fra Temaftenen: tryk her

På temadagen blev der omtalt hjemmesider med mange gode ideer:

Diakonforbundets værktøjskasse: www.inspiration.diakonforbund.dk

Gratis inspiration. Diakoni på landet. Se http://www.grundtvig.dk/files/manager/akademiet/diakoni-i-landsogne-pjece.pdf

Diakoni i Haderslev stift: http://www.haderslevstift.dk/diakoni

Diakoni i Fyns Stift. http://www.fyensstift.dk/aktuelt/temaer/diakoni

Omtale af Diakoniens dag findes på www.facebook.com/Diakoniens-dag

Mere om Kirke-care: http://www.kirkecare.dk

 

I drøftede i slutningen af mødet, hvad og hvilke målgrupper, I kunne tænke jer at arbejde videre med.Her er resultatet. Vi glæder os til at følge jeres arbejde:

Ældre – ensomme – enlige – 5 sedler:

·         madklub ”dem fra bænken”

·         andagt + eftermiddagscafe

·         sogneudflugt med gudstjeneste i fremmed kirke

·         enlige fællesskaber

·         mandeklub

Børn og unge – 4 sedler:

·         besøgstjeneste hos dåbsbørn 1., 2. og 3. år

·         Halloweenaften – samvær – spisning – aktiviteter

·         Ræk ud fx madlavning til børnefamilier

·         ensomme unge. Vi har brug for dig

Flygtninge – nydanskere – tværkulturelt - 3 sedler:

·         byde flygtninge velkommen

·         kontaktfamiler for indvandrere

·         fredsbøn for asylcentrene

Familier - 6 sedler:

·         spisefællesskaber

·         ferie for alle

·         barselspotte

·         arrangementer for unge mellem 20 og 40 år

·         madklub eller middag på tværs

·         børnefamilier

Syge – 1 seddel:

·         vågekone

Misbrugere og hjemløse - 1 seddel:

·         Oasen i Aabenraa

Andet – 6 sedler:

·         aftensang

·         sognedag

·         gældsrådgivning

·         kirkeven

·         rekruttering og kvalificering af frivillige

·         salg fødevarebank

Et par vigtige datoer til kalenderen:

  • Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 17 - 21 afholdes en spændende inspirationsaften på Latinskolen i Haderslev om diakoni bl.a. med Morten Aagaard, Kirkens Korshær i Århus. Velkommen til jer alle. Nærmere senere.
  • Lørdag den 25. marts 2017 kl. 09.30 – ca. 15.00 indbyder vi igen til Diakonimesse i Haderslev Domkirke med foredrag, inspiration, adskillige diakonitilbud udstillet i boder og med inspirerende praktiske folk, der har gang i den rundt omkring i stiftet. Tage hele menighedsrådet med og gerne frivillige. I vil blive begejstret! Mere senere.

 

 Har du spørgsmål til Haderslev Stifts diakoniudvalg, er du meget velkommen til at kontakte os.

 Se kontakt-muligheder på stiftets hjemmeside under diakoni:  http://www.haderslevstift.dk/diakoni/udvalgets-medlemmer 

 

Med venlig hilsen fra Haderslev Stifts diakoniudvalg

 

Annette C. Langdahl / Per Søgaard

Søg på hjemmesiden