Børneattester

Børneattester for fastansatte er gyldige i hele ansættelsesperioden.

Drejer det sig om vikarer er børneattesten derimod kun gyldig ½ år ad gangen.

 

 

 

Børneattest til udfyldelse: tryk her

 

 

 

 

 

Landsforeningens anbefaling om børneattester

21.05.10 

Menighedsråd har pligt til at indhente børneattester for ansatte, der har med børn at gøre, og som er ansat efter 2005. Landsforeningen anbefaler også at indhente børneattester for ansatte, der er ansat før 2005.

Det fremgår af en relativt begrænset rundspørge som Kristeligt Dagblad har foretaget, at der er mange menighedsråd, der ikke har indhentet børneattester i fornødent omfang.

Det er meget vigtigt, at man straks indhenter det forsømte. Vi er som menighedsråd forpligtet til at følge gældende lov, og det fremgår helt klart af den at der siden 2005 har skullet indhentes børneattester for alle ansatte og frivillige, som har med børn at gøre.

Undtaget er kun frivillige, som helt undtagelsesvis og som enkeltstående begivenhed er involveret i et børnearrangement. Det gælder for alle aktiviteter, som menighedsrådet er ansvarlig for.

Ét overgreb er ét for meget
Indtil 2005 havde menighedsrådene ikke pligt til at indhente børneattester. Der er derfor mange aktive ansatte kirkefunktionærer og frivillige, som aldrig er blevet afkrævet en børneattest.

I betragtning af at der også i folkekirken er sket overgreb på børn, og at blot ét overgreb er et for mange, opfordrer Landsforeningen af Menighedsråd til at man også indhenter børneattester for de medarbejdere og frivillige, som har begyndt deres virksomhed før 2005, og som stadig er i funktion.

Loven skal overholdes
Nogle menighedsråd mener, at det ikke er nødvendigt i alle tilfælde at indhente børneattester.  Landsforeningen kan ikke stærkt nok fraråde, at man på den måde mener at kunne bestemme, hvornår loven er fornuftig og skal overholdes, og hvornår den er unødvendig.

Som lokal forvaltningsmyndighed skal vi overholde gældende lov. Også selv om man har tillid til de ansatte og ikke mener, at børneattester er nødvendige. Vi skylder børn (og deres forældre) at træffe alle praktisk mulige foranstaltninger for at undgå at der sker overgreb på børn og unge i folkekirken. Landsforeningen anbefaler derfor, at man straks får indhentet de manglende børneattester hos politiet.

Med venlig hilsen

Inge Lise Pedersen
Formand for Landsforeningen af Menighedsråd

 

 

 

Søg på hjemmesiden