Hvem bestemmer hvad?

 

Kompetencefordeling i de enkelte sager. Hvem bestemmer hvad?

 

Hvad skal indsendes til provstiudvalget til godkendelse:

 

Generelt: Provstiudvalget skal godkende alle sager, der vedrører økonomi, undtagen budgetændringer i driftsrammen.

 

Budgetter og regnskaber: se her

Kompetencefordeling: se her

 

Følgende skal indsendes til godkendelse i provstiudvalget: 

Regulativer og ansættelsesbreve

Skal ikke indsendes

Udskrift af synsprotokoller senest 14 dage efter det årlige syn.

Indsendes pr. e-mail eller i et eksemplar

Kirke- og kirkegårdsvedtægter

Indsendes pr. e-mail eller i et eksemplar

Forpagtningskontrakter og tillæg til disse

Indsendes pr. e-mail eller i et eksemplar

Bygge- anlægs- udsmyknings- og restaureringssager

Indsendes pr. e-mail eller i 2 papireksemplarer

 

 

Søg på hjemmesiden