Gravstedsindehaveres brugsret til gravsted

 

På baggrund af en sag i provstiet om gravstedsindehavers brugsret til et gravsted, har provstiudvalget d. 8. januar 2019 truffet en principbeslutning for kirkegårdenes reguleringsplaner og vedtægter.

Nedenstående principper gælder fremtidige reguleringsplaner og vedtægter for kirkegårde i Aabenraa provsti.

Principper for reguleringsplaner og vedtægter for kirkegårde i Aabenraa provsti:

1. Kirkegårdenes overordnede formål er, at være begravelsesplads for vore døde.

2. Provstiudvalget godkender ikke reguleringsplaner og vedtægter, som begrænser gravstedsindehavers brugsret.

3. Reguleringsplaner bør altid sigte mod, at lette plejeniveauet og gøre kirkegårdens drift mere økonomisk.

4. Provstiudvalget henviser til Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.


Kirkegårde - nyttige links og vejledninger

Alt om kirkegården

Alt om kirkegården

Her kan du finde en bred vifte af forskelligt materiale om forvaltning af kirkegårde. Siden indeholder blandt andet kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde og praktisk håndbog i kirkegårdsdrift.
Du kan også downloade en plejeplanskabelon og finde en trin- for trin- vejledning i, hvordan man udarbejder en arbejdsplan.


Gravstensdatabase

www.dk-gravsten.dk en dabase til registrering af gravsten med fotos. Der er foretaget registreringer mange steder i Danmark. Registreringen er frivillig.


Find en grav

Findengrav

Online opslagsværk for genealogi interesserede. Her kan du søge efter dine aners gravsteder og se billeder af deres gravsten.


 

Afdøde. Dødsannoncer fra hele landet

www.afdoede.dk/

Søg på hjemmesiden