Kirken - nyttige vejledninger og links

Tyverisikring

Tyverisikring: Vejledning udsendt af Kirkeministeriet


Kirkens rumklima

Kirkens rumklima

Vejedning udarbejdet af Nordisk Arbejdsgruppe for bevaring af kirker. 


Handicap-adgang i folkekirken

Tilgængelighed i folkekirken: information om, hvordan folkekirken kan gøres tilgængelig for alle borgere.


Vedligeholdelse af kirkesølv

Vedligeholdelse af kirkens altersølv

Vejledning om god og nænsom vedligeholdelse af altersølv.


Nationalmuseets sider om danske kirker

Danmarks kirker: Nationalmuseets bogudgivelse om danske kirker. En del af bogen kan ses online.

Kalmalerier i danske kirker: Formålet med hjemmesiden ”Kalkmalerier i danske kirker” er at skabe en registrant over de danske kalkmaleriers bevaringsmæssige tilstand, samt angive en prioriteret rangfølge for deres istandsættelse. Hjemmesiden opdateres løbende når malerier er restaureret eller ved nyfund.

Danmarks middelalderlige altertavler: Formålet med hjemmesiden er på ét sted at samle en række faktiske oplysninger om middelalderlige altertavler i Danmark, hvad enten de i dag befinder sig i kirker, i museer eller i privateje. Middelalder er forstået som perioden fra landets kristning o. år 1000 og indtil reformationen i 1536; og Danmark er forstået som landets nuværende udstrækning, idet oversigter over altertavlerne i de svenske landskaber, der i middelalderen hørte under Danmark, samt i Sydslesvig allerede forefindes.

Den Danske Orgelregistrant er oprettet på initiativ af Det Danske Orgelselskab, Nationalmuseet og Musikhistorisk Museum. I årene 1972-76 blev alle danske pibeorgler undersøgt, fotograferet og beskrevet, og det er dette materiale, der udgør grundstammen i orgelregistrantens arkiv. Det landsomfattende indsamlingsarbejde blev foretaget af orgelhistorikeren Ole Olesen, der siden da har taget vare på den løbende opdatering af materialet


Årligt syn af kirkens bygninger

Vejledning om syn af kirkens bygninger

Husk at indsende synsudskrifter inden 1.oktober hvert år.

De år hvor der afholdes provstesyn skal der ikke sendes synsudskrifter ind.

Menighedsrådet skal hvert år inden 1. oktober sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken, kirkegården, præstegården og øvrige bygninger. Undtaget er dog hvert 4. år, hvor provsten indkalder og leder synet.

Ved synet skal det påses, at mangler, der er konstateret ved tidligere syn, er afhjulpet.

Ved synsforretningen træffes bestemmelse om, hvilke nye arbejder, der skal udføres for at bringe bygningerne i forsvarlig stand.

Menighedsrådet formand skal senest 14 dage efter synet indsende udskrift af synsprotokollen til provstiudvalget i 1 eksemplarer. Gerne pr. e-mail.


Provstesyn

Provstesynet vil normalt ligge tidligt på sommeren

Der vil i god tid forinden blive sendt besked til menighedsrådet om dato og tidspunkt.

De år der er provstesyn, skal der ikke afholdes almindeligt syn.

Husk at indsende kopi af synsprotokollen til provstiudvalget.

Oversigt over provstesyn i sognene 2017 - 2026

 

&nbs

Provstesyn2017201820192020202120222023202420252026
Bjolderup   x   x   
Bov  x   x   
Burkal   x   x  
Bylderup x   x   x
Egvadx   x   x 
Ensted x   x   x
Felsted  x   x   
Gennerx   x   x 
Hellevadx   x   x 
Hjordkærx   x   x 
Holbøl  x   x   
Kliplev  x   x   
Løjt x   x   x
Ravstedx   x   x 
Rise   x   x  
Tinglev x   x   x
Uge   x   x   
Varnæs  x   x   
Øster-Løgumx   x   x 
Aabenraa x   x   x

Søg på hjemmesiden