Vejledende honorarsatser 2020 til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Regler for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Jacob Lysemose har udarbejdet et notat om reglerne for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Læs om reglerne her


 

 

Årets gang i menighedsrådet

Oversigten ses her


Ansvarsområder i menighedsrådet

Oversigen kan ses her


Menighedsråd - nyttige vejledninger og links

Landsforeningen af menighedsråd: menighedsrådenes interesseorganisation.

Folkekirken IT: digital forvaltning i folkekirken, bestilling af eletronisk udstyr m.m


Årligt syn af kirkens bygninger Husk at indsende synsudskrifter inden 1.oktober hvert år. De år hvor der afholdes provstesyn skal der ikke sendes synsudskrifter ind.

Haderslev stift

Konsulenter i Haderslev stift

Sogn.dk: oplysninger om alle sogne i Danmark.

Amu Fyn: Kurser for kirkens personale.

Folkekirken.dk: nyheder og andre nyttige oplysninger.

www.sogneaften.dk
Database over foredragsholdere til sogneaftner.

www.kirkekoncert.dk
Database over udbydere på kirkekoncerter


 

 

Fælles projekter i provstiet

Kirke-skole samarbejdet

Jesus på slottet

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

Sorggruppen

Søg på hjemmesiden