Personalekonsulent

Provstiets personalekonsulent

Jacob Lysemose

Tlf. 22 58 29 11

E-mail: JLH@fjern-dette.km.dk


Vejledende vikarsatser 2020 for organister og kirkesangere

Taksterne er i forhold til 2019 fremskrevet med 1,5 % (i henhold til fremskrivningsprocenten fra Finansministeriet).

Bemærk: det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Se taksterne her


 

 

Regler for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Jacob Lysemose har udarbejdet et notat om reglerne for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Læs om reglerne her


 

 

Kirketrivsel

Kirketrivsel

Kirketrivsel.dk er en hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken.

Siden indeholder en lang række værktøjer som kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Her finder man blandt andet:

  • En indkredsning af de forhold der særligt gør sig gældende som ansat og leder i folkekirken
  • Værktøjer til systematisk at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Konkrete anvisninger til hvordan man kan komme i gang med arbejdet.
  • En oversigt over love og regler på området

Folkekirken personale

Folkekirkens personale

Hjemmesiden er rettet mod alle med tilknytning til ansatte i folkekirken.

Relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, uddannelse og arbejdsmiljø  findes på denne side. Det gælder for såvel menighedsråd, kontaktpersoner og stiftsøvrigheder på arbejdsgiversiden samt ansatte og faglige organisationer på arbejdstagersiden.


 

Uddannelse af medarbejdere

Kirkeuddannelse

Portalen er tilrettelagt med henblik på at samle og formidle informationer om uddannelsestilbud til kirkefunktionærer

Her finder man også relevante redskaber til menighedsrådenes håndtering af personaleopgaver.


Uddannelse - økonomiske støttemuligheder

Kompetencefonden

Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Ministeriet for Ligestilling og Kirke midler til fordeling på folkekirkens område.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v.


Personalestyrelsens hjemmeside

Personalestyrelsen

Om ansatte i staten Her kan man finde diverse oplysninger om ledelse, løn, jura m.m.


Arbejdsplan for medarbejdere

Vejledning i at lave en arbejdsplan for medabejderne i Excel (rulleplan)


Søg på hjemmesiden