Nyttige links

Adgang til km-email og kalender fra private computere: https://outlook.office.com​ 

Outlook: tilføj f.eks. sognepostkasse

 

Befordringssystemet

 

Fraværssystemet

 

It kontoret: fejlmelding og IT vejledninger. tlf. 70 20 25 35

Elektronisk fejlmelding

 

Bestilling af IT udstyr

 

Bestilling af attestpapir

 

Personsag hjælp:  Hjælp til den elektronisk kirkebog

Personsag videohjælp

Underskriftskort til godkendelse af underskrift på attester

Vejledning til indsættelse af underskriftberettiget i Personsag

Opret rolle i Personsag

 

Borger.dk: Borgernes adgang til ansøgninger

 

Præstehåndbogen

 

Folkekirken.dk
Hovedindgang til folkekirken på internettet. Indeholder en mængde relevante funktioner og informationer om folkekirken

 

Kirkeministeriet
Alle tænkelige oplysninger om stillingsopslag, ansættelser, afskedigelser m.m. i Folkekirken. Debatoplæg, politiske udspil, redegørelser om aktuelle problemstillinger, pressemeddelelser osv.

 

Den danske Præsteforening

 

Kurser / efteruddannelse

 

Salmebogen online

 

Udmeldelse af folkekirken / begravelser uden gejstlig medvirken

Forslag til følgebrev til udmeldelse af folkekirken 2

Begravelsesvejledning

Regler vedr. begravelse af ikke medlemmer af folkekirken

 

 

Søg på hjemmesiden