Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

PU møde

11. aug 16:30
19:00
11. aug 16:30 -
19:00

Budgetsamråd

25. aug 19:00
21:30
25. aug 19:00 -
21:30

PU møde

1. sep 16:30
19:00
1. sep 16:30 -
19:00

PU møde

6. okt 16:30
19:00
6. okt 16:30 -
19:00

PU møde

3. nov 16:30
19:00
3. nov 16:30 -
19:00

PU møde

1. dec 16:30
19:00
1. dec 16:30 -
19:00

Referat af provstiudvalgsmøde 25. juni 2020

 

 

Læs referatet her

 

 


Budget 2021 - budgetudmelding

 

Budgetudmelding 2021

Provstiudvalgets forslag til driftsramme for budget 2021.

 

Der afholdes budgetsamråd på Folkehjem tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19,00 – ca. 21,30

 

Oplysninger om tilmelding, opdaterede økonomiske oversigter m.m. udsendes til alle menighedsråd i midten af august måned.

 

Provstiudvalget ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 %.

 

Skema med oversigt over budget 2021 

Enkelte sogne har fået tillagt et engangsbeløb til betaling af restgæld.

 

Feriefond – ekstra udgifter i 2021 forbindelse med ændring af ferieloven (se vedhæftede)

 

Menighedsrådene skal i 2021 afregne følgende til feriefonden:

 

Der skal indbetales, hvad der svarer til 1 års feriepenge (12½ %) til de månedslønnede. Der kan evt. bruges frie midler.

 

Oversigten over hvad jeres kirkekasse skal afregne i 2021 findes på DAP:

 

·       Dataarkiv

·       Lønudbetaling FLØS

·       Januar 2020

·       Et af bilagene under januar hedder: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31. december 2019

·       Husk at lægge tallet ind i budget 2021

 

 

Folkekirkens fællesfond stiger fra 2021

 

Fra og med 2021 kan det forventes, at Folkekirkens fællesfond skal tilføres flere penge for at klare pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, og det betyder, at den andel af kirkeskatten, der tilgår fællesfonden, forøges med ca. 70 mio. kr. om året på landsplan.

 

Beløbet til Fællesfonden betales af den samlede ligning i provstiet. Der skal derfor ikke budgetteres med ekstra beløb i de lokale kirkekasser.

 

 

Med venlig hilsen

 

 Provstiudvalget


 

Coronavirus - Biskoppernes vejledning

Se vejledningen her


Vejledende honorarsatser 2020 til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Regler for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Jacob Lysemose har udarbejdet et notat om reglerne for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Læs om reglerne her


 

 

Vejledende vikarsatser 2020 for organister og kirkesangere

Taksterne er i forhold til 2019 fremskrevet med 1,5 % (i henhold til fremskrivningsprocenten fra Finansministeriet).

Bemærk: det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Se taksterne her


 

 

Læg vigtige papirer i arkivet på DAP

På DAP findes der et arkiv til menighedsrådets vigtige papirer.

Det er et godt sted, at lægge ansættelsesbreve, skrivelser fra myndigheder, diverse papirer vedr. kirkegård og bygninger, synsrapporter m.m.

Arkivet er sikkert.

Der findes rigtig god video hjælp til hvordan man bruger DAP.  Vi har lavet en vejledning, som du kan se her: Vejledning til DAP


 

 

5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Søg på hjemmesiden