Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

 

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

PU møde

2. feb 16:30
19:00
2. feb 16:30 -
19:00

PU møde

2. mar 16:30
19:00
2. mar 16:30 -
19:00

PU møde

6. apr 16:30
19:00
6. apr 16:30 -
19:00

PU møde

4. maj 16:30
19:00
4. maj 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster

25. maj  
25. maj  

Jesus i Centrum. Sct. Nicolai kirke Aabenraa

2. jun
3. jun
2. jun -
3. jun

PU møde

22. jun 16:30
19:00
22. jun 16:30 -
19:00

PU møde

10. aug 16:30
19:00
10. aug 16:30 -
19:00

Budgetsamråd

26. aug 19:00
20:00
26. aug 19:00 -
20:00

PU møde

7. sep 16:30
19:00
7. sep 16:30 -
19:00

PU møde

12. okt 16:30
19:00
12. okt 16:30 -
19:00

PU møde

2. nov 16:30
19:00
2. nov 16:30 -
19:00

PU møde

2. dec 16:30
19:00
2. dec 16:30 -
19:00

Referat af provstiudvalgsmøde 12. januar 2021

 

 

Læs referatet her

 

 


Livestreaming fra gudstjenester i Aabenraa provsti

 

Foreløbig er vi bekendt med, at følgende kirker livestreamer gudstjenester

Felsted kirke livestreamer gudstjenester på Facebook de fleste søndage. Link: Tryk her

Hjordkær kirke livestreamer gudstjenester. Link: Tryk her

Aabenraa Sct. Nicolai kirke livestreamer gudstjenester. Link: Tryk her

 


 

Velkomstkursus for MR formænd, næstformænd og præster

Aabenraa provsti inviterer hermed til velkomstmøder for formænd, næstformænd og præster på Folkehjem i Aabenraa.

Vi håber det kan lade sig gøre, at afholde kurserne.

Ellers bliver de flyttet til et senere tidspunkt.

 

Tilmelding nødvendig: med samlet deltagerantal for hvert sogn - senest 8 dage før til gb@km.dk

 

 

Af hensyn til deltagerantal er velkomstmøderne opdelt i 3 team grupper.

 

 • Team Vest: Onsdag d.  20. januar 2021:  Bjolderup, Uge, Bylderup, Ravsted, Burkal og Tinglev
 • Team Øst Torsdag d. 21. januar 2021: Kliplev, Ensted, Felsted, Varnæs, Holbøl og Bov
 • Team Nord: Onsdag d. 3. februar 2021: Løjt, Genner, Øster Løgum, Rise, Hjordkær, Hellevad og Egvad      

   

Dagsorden

Kl. 17,00: Velkomst og efterfølgende orienteringer

Kl. 18,00: Spisning (platter)

Kl. 18,45: Orienteringer fortsat

Ca. kl.  20,00 Afslutning

 

I samarbejde med Folkehjem vi gør arrangementet så Coronasikkert, som det overhovedet lader sig gøre:

Borde opsættes som ”skoleborde” og folk beholder de samme pladser hele aftenen.

Vi får portionsanrettede platter, så alle får deres egen portion.

Der vil selvfølgelig være håndsprit

Der skal bruges mundbind overalt – undtagen, når man sidder på sin plads.

 

Emnerne vil være  (foreløbig plan):

 • Menighedsråd er en offentlig forvaltning
 • DAP kort intro
 • Målsætning for menighedsråd  (skal fremgå af budgettet)
 • Årshjul budget og regnskab
 • Hvem må hvad
 • Om Personalekonsulenten Jacob Lysemose
 • Om Skole-kirke
 • Om FormandsERFA
 • Om KontaktpersonERFA
 • PU principper for arbejde og økonomi
 • Opfordring til TEAM samarbejde mellem menighedsråd
 • Valg til PU og stiftsråd i 2021
 • Orientering om www.godtfrastart.dk elektroniske kurser om menighedsråds arbejde og DAP

 

Vi får desuden Hvem-Hvad-Hvor brochuren trykt og den udleveres den aften, så alle menighedsrådsmedlemmerne kan få den.


Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
Kirkelig statistik for sognene i Aabenraa provsti
 

Online kurser for menighedsrådsmedlemmer

På siden godtfrastart.dk er der god hjælp, at hente til menighedsrådets arbejde.

Her finder man oplysning om bl.a. praktisk rådsarbejde, bygningsforvaltning, økonomi, ledelse osv.

Der er også en rigtig god introduktion til DAP (Den Digitale Aarbejdsplads).

Siden kan varmt anbefales - både til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer.


 

 

Vejledende honorarsatser 2021 til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Regler for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Jacob Lysemose har udarbejdet et notat om reglerne for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Læs om reglerne her


 

 

Vejledende vikarsatser 2021 for organister og kirkesangere

Taksterne er i forhold til 2020 fremskrevet med 1,4 % (i henhold til fremskrivningsprocenten fra Finansministeriet).

Bemærk: det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Se taksterne her


 

 

Læg vigtige papirer i arkivet på DAP

På DAP findes der et arkiv til menighedsrådets vigtige papirer.

Det er et godt sted, at lægge ansættelsesbreve, skrivelser fra myndigheder, diverse papirer vedr. kirkegård og bygninger, synsrapporter m.m.

Arkivet er sikkert.

Der findes rigtig god video / hjælp til hvordan man bruger DAP.  Tryk her for at se mere om DAP


 

 

5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.Søg på hjemmesiden