Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

 

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

PU møde

1. dec 16:30
19:00
1. dec 16:30 -
19:00

Kursus for provstiets præster

4. jan
6. jan
4. jan -
6. jan

Provstikonvent for provstiets præster

6. jan  
6. jan  

Provstikonvent for provstiets præster

25. maj  
25. maj

Jesus i Centrum. Sct. Nicolai kirke Aabenraa

2. jun
3. jun
2. jun  -
3. jun

Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
Kirkelig statistik for sognene i Aabenraa provsti
 

Online kurser for menighedsrådsmedlemmer

På siden godtfrastart.dk er der god hjælp, at hente til menighedsrådets arbejde.

Her finder man oplysning om bl.a. praktisk rådsarbejde, bygningsforvaltning, økonomi, ledelse osv.

Der er også en rigtig god introduktion til DAP (Den Digitale Aarbejdsplads).

Siden kan varmt anbefales - både til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer.


 

 

Referat af provstiudvalgsmøde 3. november 2020

 

 

Læs referatet her

 

 


Endeligt budget 2021

Provstiudvalget har på møde den 1. september 2020 vedtaget de endelige ligningsbeløb for kirkekasserne i Aabenraa provsti.

Tallene har ikke ændret sig, i forhold til de beregninger vi viste til budgetsamrådet d. 25. august 2020.

Datoer for endeligt budget 2021

Alle menighedsråd skal indlæse nyt budget i dataarkivet.

·       Senest 1. november indberettes det endelige budget til provstiernes budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen).

·       Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsrådsmøde, hvor det endelige budget er vedtaget.

·       Vigtigt: Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet)

Ekstra ligning til nedbetaling af lån

Menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning til låneudbetaling (Bjolderup-Uge, Tinglev og Aabenraa), skal selv sørge for at indbetale beløbet til stiftet senest 31.12.21.

Der udsendes IKKE opkrævning på afdragene.

Skyldige feriepenge: ekstra bevilling til driftsformål

Alle menighedsråd modtager 5,7 % af driftsligningen i tilskud til indbetaling af skyldige feriepenge i 2021.

Alle menighedsråd har indvilget i at modtage tilskuddet og man har samtidigt indvilget i, at de skyldige feriepenge SKAL indbetales i 2021.

Der kommer nærmere besked om, hvornår og hvordan de skal indbetales.

(Der kan ikke indbetales på forskud i 2020)

 

Tilskud til lokalfinansierede præster

4 menighedsråd har fået tilskud øremærket til lokalfinansierede præster.

Det er endnu ikke afgjort, hvor der skal ansættes ekstra præster, men budgetmæssigt skal pengene jo anbringes et eller andet sted.

Såfremt kirkekasserne ikke får brugt hele beløbet, fratrækkes det i ligningen for 2022.

 

Oversigt over endelig ligning 2021:

Sogn

Ligning 2021

Bjolderup-Uge (heraf engangsbeløb til udbetaling af lån: kr. 1.100.000)  

4.728.152

Bov   

5.716.597

Burkal      

1.883.482

Bylderup

1.217.089

Egvad

577.313

Ensted

1.664.687

Felsted

1.780.922

Genner (tillagt kr. 75.000 til lokalfinansieret præst)

1.383.332

Hellevad

1.422.552

Hjordkær

1.673.071

Holbøl

1.390.665

Kliplev

1.804.555

Løjt

2.891.839

Ravsted (tillagt kr. 300.000 til lokalfinansieret præst)

1.436.909

Rise 

4.496.265

Tinglev (heraf engangsbeløb til udbetaling af lån: kr. 1.124.891)

4.583.267

Varnæs (tillagt kr. 125.000 til lokalfinansieret præst)

1.820.251

Øster Løgum

1.456.438

Aabenraa (tillagt 625.000 til udbetaling af lån og kr. 500.000 til lokalfinansieret præst)

15.299.663

Kirkekasserne i alt

57.227.051

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag (kr. 359.612)

2.406.011

Provstiets reservefond (5 % midler)

                 1.036.150

Landskirkeskat

12.210.114

I alt

72.879.326

 

 

Budget 2021 overblik

Skønnet kirkeskatteberegning

Referat af budgetsamråd 25.08.20


  

Vejledende honorarsatser 2020 til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Regler for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Jacob Lysemose har udarbejdet et notat om reglerne for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Læs om reglerne her


 

 

Vejledende vikarsatser 2020 for organister og kirkesangere

Taksterne er i forhold til 2019 fremskrevet med 1,5 % (i henhold til fremskrivningsprocenten fra Finansministeriet).

Bemærk: det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Se taksterne her


 

 

Læg vigtige papirer i arkivet på DAP

På DAP findes der et arkiv til menighedsrådets vigtige papirer.

Det er et godt sted, at lægge ansættelsesbreve, skrivelser fra myndigheder, diverse papirer vedr. kirkegård og bygninger, synsrapporter m.m.

Arkivet er sikkert.

Der findes rigtig god video / hjælp til hvordan man bruger DAP.  Tryk her for at se mere om DAP


 

 

5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.Søg på hjemmesiden