Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

Referat af provstiudvalgsmøde 16. januar 2018

 

 

Læs det her

 


 

 

5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.


Fælles vejledende vikarsatser 2018 for organister og kirkesangere i Aabenraa og Sønderborg provstier

2018 takster

For at kunne holde vikarsatserne på et rimeligt ensartet niveau, foreslår Aabenraa og Sønderborg provstiudvalg, at de vejledende vikarsatser anvendes, men det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2018 og vil hvert år blive prisreguleret.

Se taksterne her


 

 

2018 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner


Skabeloner til menighedsrådsmøder

Skabelon og gode råd fra Bov

Skabelon fra Hjordkær

Skabelon fra Rise

Skabelon fra Løjt 

På DAP (Den digitale ArbejdsPlads) ligger der også skabeloner.

Se under Håndbøger - Blanketsamling til menighedsråd - Menighedsråd


Budget 2018 endeligt vedtaget

 

Provstiudvalget har på dets møde den 5. september 2017 vedtaget de endelige ligningsbeløb for kirkekasserne i Aabenraa provsti, jvf. skema 2.

Skema 1: Skønnet beregning af kirkeskatteprocenten i 2018 i Aabenraa provsti.

Skema 2: En samlet oversigt over budget 2018

Skema 3: Oversigt over tillæg til ligning 2018

 

Principper for provstiudvalgets økonomiske politik

 

Alle menighedsråd skal indlæse nyt budget i dataarkivet, uanset om der er ændringer eller ej i forhold til tidligere indsendt budget.

·         Senest 1. november indberettes det endelige budget til provstiernes budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen).

·         Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsrådsmøde, hvor det endelige budget er vedtaget.

·         Vigtigt: Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet)

·         Provstiudvalget godkender og herefter budgetterne elektronisk.

Bemærk venligst:

- De sogne der har sat lønudgifter på fælles formål, bedes venligst placere udgifterne, hvor de hører hjemme.

- De sogne der mangler at udfylde Bilag 1: frie midler – bedes venligst udfylde denne.

- De menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning i 2017, bedes tilrette driftsbeløbet i budgettet (Holbøl og Løjt).

- Menighedsråd, der har fået tillagt ekstra ligning til låneudbetaling (Hellevad), skal selv sørge for at indbetale beløbet til stiftet senest 31.12.18. Der udsendes IKKE opkrævning på afdragene.

 

Oversigt over endelig ligning 2018:

 

Sogn

Ligning 2018

Bjolderup-Uge   

2.368.403

Bov   

5.108.323

Burkal      

1.549.721

Bylderup

1.659.656

Egvad

546.181

Ensted

2.163.224

Felsted

1.974.869

Genner

1.087.779

Hellevad

9.568.062

Hjordkær

1.507.475

Holbøl

1.294.926

Kliplev

1.625.945

Løjt

2.653.231

Ravsted

1.075.600

Rise

3.945.424

Tinglev

3.387.198

Varnæs

1.603.833

Øster Løgum

1.427.898

Aabenraa

12.765.677

Kirkekasserne i alt

57.313.425

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag (kr. 363.452)

1.884.952

Provstiets reservefond

                             1.000.000

Landskirkeskat

11.197.688

Mellemregning kommunen

0

I alt

71.396.065

 

 

 


 

 

 


Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Søg på hjemmesiden