Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

PU møde

5. maj 16:30
19:00
5. maj 16:30 -
19:00

Provstikonvent for provstiets præster 26.05.2020

26. maj 08:30
13:00
26. maj 08:30 -
13:00

Jesus på Slottet 2020

17. jun 08:30
12:00
17. jun 08:30 -
12:00

Jesus På Slottet 2020

18. jun 08:30
12:00
18. jun 08:30 -
12:00

PU møde

25. jun 16:30
19:00
25. jun 16:30 -
19:00

PU møde

11. aug 16:30
19:00
11. aug 16:30 -
19:00

Budgetsamråd

25. aug 19:00
21:30
25. aug 19:00 -
21:30

PU møde

1. sep 16:30
19:00
1. sep 16:30 -
19:00

PU møde

6. okt 16:30
19:00
6. okt 16:30 -
19:00

PU møde

3. nov 16:30
19:00
3. nov 16:30 -
19:00

PU møde

1. dec 16:30
19:00
1. dec 16:30 -
19:00

Provstikontoret arbejder hjemmefra

Provst og provstisekretær arbejder begge hjemmefra i den kommende tid.

Der vil derfor ikke være nogen til stede på kontoret på Næstmark.

Vi tager begge telefonen og besvarer e-mails løbende.


 

 

Referat af provstiudvalgsmøde 2. april 2020

 

 

Læs referatet her

 

 


Budget 2021 - budgetudmelding

 

Budgetudmelding 2021

Provstiudvalgets forslag til driftsramme for budget 2021.

 

Der afholdes budgetsamråd på Folkehjem tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19,00 – ca. 21,30

 

Oplysninger om tilmelding, opdaterede økonomiske oversigter m.m. udsendes til alle menighedsråd i midten af august måned.

 

Provstiudvalget ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 %.

 

Skema med oversigt over budget 2021 

Enkelte sogne har fået tillagt et engangsbeløb til betaling af restgæld.

 

Feriefond – ekstra udgifter i 2021 forbindelse med ændring af ferieloven (se vedhæftede)

 

Menighedsrådene skal i 2021 afregne følgende til feriefonden:

 

Der skal indbetales, hvad der svarer til 1 års feriepenge (12½ %) til de månedslønnede. Der kan evt. bruges frie midler.

 

Oversigten over hvad jeres kirkekasse skal afregne i 2021 findes på DAP:

 

·       Dataarkiv

·       Lønudbetaling FLØS

·       Januar 2020

·       Et af bilagene under januar hedder: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31. december 2019

·       Husk at lægge tallet ind i budget 2021

 

 

Folkekirkens fællesfond stiger fra 2021

 

Fra og med 2021 kan det forventes, at Folkekirkens fællesfond skal tilføres flere penge for at klare pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, og det betyder, at den andel af kirkeskatten, der tilgår fællesfonden, forøges med ca. 70 mio. kr. om året på landsplan.

 

Beløbet til Fællesfonden betales af den samlede ligning i provstiet. Der skal derfor ikke budgetteres med ekstra beløb i de lokale kirkekasser.

 

 

Med venlig hilsen

 

 Provstiudvalget


 

Coronavirus - Biskoppernes vejledning

Se vejledningen her


Vejledende honorarsatser 2020 til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

Regler for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Jacob Lysemose har udarbejdet et notat om reglerne for befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Læs om reglerne her


 

 

Vejledende vikarsatser 2020 for organister og kirkesangere

Taksterne er i forhold til 2019 fremskrevet med 1,5 % (i henhold til fremskrivningsprocenten fra Finansministeriet).

Bemærk: det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Se taksterne her


 

 

Budget 2020 færdigbehandlet

 

Provstiudvalget har på møde d. 1. oktober 2019 godkendt budget 2020.

De godkendte ligningsbeløb er nu meddelt til kommunen, som herefter udregner procenten, der påføres skattebilletten for år 2020. 

Alle sognene er i en femårig periode pålagt en besparelse på 5 % i driftsudgifter i forhold til budget 2015.

Besparelsen er brugt til udvalgte, nødvendige projekter i sognene samt til afvikling af restgæld.

Det er provstiudvalgets hensigt, at nedbringe løbetiden for lån.

Provstiudvalget ønsker endvidere, at skabe mulighed for flere fælles kirkelige tiltag. 

 

I 2020 har provstiudvalget valgt, at der ekstraordinært gives 10 % ekstra til kirkekasserne.

De ekstra penge skal bruges til fremtidssikrende tiltag.

Det vil sige: tiltag /investeringer i en god drift, som fremover skaber luft i budgettet.

Desuden har provstiudvalget vedtaget, at der ekstraordinært skal afdrages kr.  2.444.246 på nedbringelse af lån i Bylderup og Rise sogne.

 

 

Det samlede ligningsbeløb (inkl. landskirkeskatten) for alle kirkekasser i 2020 udgør kr. 73.531.976.

I 2019 var det samlede ligningsbeløb for alle kirkekasser kr. 71.371.771.  

I henhold til den af provstiudvalget skønnede kirkeskatteprocent vil kirkeskatteprocenten i Aabenraa provsti også i 2020 blive 0,95 %. 

 

Nu er det ikke provstiudvalget, der fastsætter kirkeskatteprocenten.

Det er kommunalbestyrelsens opgave og kompetence.

Provstiudvalget har derimod den endelige og inappellable afgørelse vedrørende ligningsbeløbets størrelse.

 

 

Sogn

Ligning 2020

Bjolderup-Uge   

2.605.243

Bov   

5.949.155

Burkal      

2.735.318

Bylderup

3.950.877

Egvad

600.799

Ensted

1.732.409

Felsted

1.853.372

Genner

1.361.557

Hellevad

2.714.336

Hjordkær

1.741.134

Holbøl

1.447.239

Kliplev

1.877.966

Løjt

3.064.482

Ravsted

1.183.160

Rise

5.008.520

Tinglev

3.597.341

Varnæs

1.764.216

Øster Løgum

1.515.688

Aabenraa

14.064.119

Kirkekasserne i alt

58.766.931

Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag (kr. 353.215)

2.289.259

Provstiets reservefond

1.000.000

Landskirkeskat

11.475.786

Mellemregning kommunen

 

I alt

73.531.976

 

Budget 2020 Skønnet kirkeskatteberegning

 

Budget 2020 skema

Gravstedskapitaler oversigt

Den nye ferielov

 


 

Læg vigtige papirer i arkivet på DAP

På DAP findes der et arkiv til menighedsrådets vigtige papirer.

Det er et godt sted, at lægge ansættelsesbreve, skrivelser fra myndigheder, diverse papirer vedr. kirkegård og bygninger, synsrapporter m.m.

Arkivet er sikkert.

Der findes rigtig god video hjælp til hvordan man bruger DAP.  Vi har lavet en vejledning, som du kan se her: Vejledning til DAP


 

 

Teologi for voksne

Foreningen "Teologi for voksne" blev dannet i 2014 for at imødekomme et behov for voksenundervisning i teologi.

Voksenundervisningen er siden udvidet med kirke- og kulturrejser i samarbejde med en teknisk rejsearrangør.

Foreningen er etableret i Haderslev Stift. 

Planlagte undervisningsdage:

2018:
Forår: 27. januar, 24. februar, 24. marts, 21. april
Efterår: 22. september, 27. oktober, 10. november, 24. november. 

2019:
Forår: 26. januar, 23. februar, 23. marts, 27. april
Efterår: 7. september, 28. september, 26. oktober, 23. november.

Alle dage kl. 9.15-15.30

Se mere her:

https://www.haderslevstift.dk/stiftsrad-og-stiftsudvalg/teologi-for-voksne


5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Søg på hjemmesiden